foto: arhiv SLOGI

Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej Muzej

foto: arhiv SLOGI
Odprto

PO–PE od 9. do 17. ure,
SO od 10. do 17. ure.

 

Cena vodstev in delavnic: od 2 do 2,5 €.

Naslov

Mestni trg 17,
1000 Ljubljana

Telefonska številka

 01/ 241 58 00,  01/ 241 58 18

Stalne razstave

 • Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja

  Stalna razstava Slovenskega gledališkega inštituta osvetljuje pot, ki jo je slovensko gledališče prehodilo od najzgodnejših začetkov v 17. stoletju. Takrat se je s prihodom jezuitov na Slovensko začelo svetno gledališče, v katerem se je že slišala slovenska beseda. Vsebinski sklop zaključuje krstna uprizoritev Cankarjeve drame Jakob Ruda (uprizorili so jo 16. marca 1900), ko se je začelo moderno slovensko gledališče. Razstava predstavlja začetke in osrednje tokove gledališča v Sloveniji, njegovo vpetost v evropska kulturna dogajanja in njegovo vlogo pri oblikovanju slovenske nacionalne zavesti.

Občasne razstave

 • Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem do leta 1991

  25. 4. 2019–8. 9. 2019, Narodna galerija (Prešernova cesta 24, Ljubljana)

  Razstava »Prostor v prostoru« bo prva pregledna razstava, ki bo slovensko scenografijo hkrati prikazala z zgodovinskega, stilnega, likovnega in gledališkega vidika. S pomočjo ohranjenih maket, scenskih osnutkov v različnih likovnih tehnikah, skic, načrtov in fotografij predstav, med njimi tudi najmanjšega scenskega osnutka v velikosti pisemske znamke, bodo predstavljeni scenografija kot veda, delo sodobnih in starejših scenografov ter razvoj prostorov igre na slovenskih odrih.

  Razstavo pripravlja Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) v sodelovanju z Narodno galerijo, na ogled bo od 25. aprila do 8. septembra 2019 v razstavnih prostorih Narodne galerije v Ljubljani.

Pedagoški programi

 • Moje gledališče v malem

  S pomočjo stalne razstave udeleženci raziskujejo razvoj gledaliških stavb na Slovenskem in spoznajo značilnosti gledaliških predstav. Nato si izdelajo čisto pravo malo gledališče z lutkami in pripravijo kratke igre.

  | V, OŠ/1 |
 • Gledališke maske

  V delavnici se vrnemo v čas grške antike. Otroci odkrivajo korenine gledališča, kot ga poznamo danes, izvedo, kje in kako so v grškem gledališču uprizarjali igre, in spoznajo antične gledališke maske. Ustvarjajo pisane gledališke maske in ugotovijo, kako se spremeni igra na odru, če nosimo masko.

  | V, OŠ/1 |
 • Po stopinjah Talije

  Potovanje skozi čas se začne v grški antiki, kjer se je rodilo gledališče, kot ga poznamo danes. Na interaktivnem vodstvu učenci spoznajo Talijo in druge muze grške mitologije, si ogledajo različne oblike gledališč, se preizkusijo v gledališkem ustvarjanju in pri tem prepotujejo zgodovino slovenskega gledališča.

  | OŠ/1 |
 • Gledališki detektivi

  Krajšemu vodenemu ogledu sledi domiselno in kreativno samostojno spoznavanje vsebin razstave. V raziskovalni igri se udeleženci podajo na »Hojo za gledališčem«. Po skupinah rešujejo različne naloge in tako raziskujejo zgodovino gledališča na Slovenskem. Ustvarjalne in miselne naloge zahtevajo dobro timsko delo ter hkrati spodbujajo domišljijo, interpretacijo in ustvarjalnost.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Znaki v gledališču

  Delavnica je namenjena spoznavanju osnov analize in razumevanja gledaliških predstav, ki z gledalcem komunicirajo na različne načine. Udeleženci se tako teoretično kot praktično seznanijo z gledališkimi izrazili, z elementi uprizoritve in s sistemom gledaliških znakov ter z njihovim razvojem skozi zgodovino gledališča. Ob tem spoznajo tudi gledališke poklice.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Baročne odrske čarovnije

  Na stalni razstavi se udeleženci seznanijo z baročnimi gledališkimi kulisami in odrsko tehniko iz preteklih časov. Nato sami izdelajo vrtljive kulise iz periaktov ter z lutkami na palici pripravijo kratke predstave v tehniki papirnatega gledališča.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Ta veseli dan v gledališkem muzeju

  Z vodstvom po stalni razstavi udeleženci umestijo Antona Tomaža Linharta v zgodovino slovenskega in evropskega gledališča. Nato se na delavnici na analitičen in ustvarjalen način posvetijo njegovemu dramskemu delu (»Županova Micka« ali »Ta veseli dan ali Matiček se ženi«). Potrebno je vsaj osnovno znanje Linhartove drame.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Elizabetinsko gledališče

  Udeleženci se bodo seznanili s Shakespearovo dobo in gledališkim življenjem tega časa. Po sprehodu skozi renesančna gledališča Londona se bo delavnica osredotočila na tragedijo »Hamlet«. Z vsebino drame se bodo udeleženci že predhodno seznanili s pomočjo stripa. Na delavnici se bomo posvetili besedilu in njegovi sporočilnosti ter se vprašali, kaj je gnilega v danski državi. Lahko se pa tudi preskusimo v igranju izbranih prizorov ter aktivno spoznamo lastnosti dramskih likov.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Gledališki sprehod po Ljubljani

  Udeleženci odkrivajo zgodovino gledališča kar na licu mesta. Pod vodstvom se sprehodijo po osrčju Ljubljane, po poti kapucinske procesije iz 17. stoletja, do krajev, kjer so jezuiti nekoč uprizarjali šolske igre in kjer so igrale potujoče gledališke skupine. Na sprehodu izvejo, kje je stalo prvo stalno gledališče v Ljubljani in kateri kulturni hrami iz tistega časa so še danes dejavni.

  | OŠ, SŠ |
 • Prostori gledališča

  Na razstavi si bomo ogledali, kako so se prostori gledališča spreminjali skozi čas. Izvedeli bomo, kje so se odvijale verske igre, kje so nastopale potujoče gledališke skupine ter spoznali prve gledališke stavbe na Slovenskem. Skupaj bomo sestavili tloris gledališča in ugotovili, kako so razporejeni gledališki prostori.

  | OŠ |
 • Obleka naredi človeka

  Na delavnici bomo raziskovali, kako se je gledališki kostum razvil skozi čas, kako danes nastaja kostum v gledališču ter kakšno sporočilnost lahko ima. Ne smemo pa pozabiti, da je tudi kostum samo kos oblačila, ki pravzaprav zaživi šele z igro. Zato bomo poskusili oživljati kostume in jim z igro dati pomen,  preden se še sami preizkusimo v vlogi kostumografov.

  | OŠ, SŠ |
 • Po sledeh gledališke zgodovine

  »Vsaka druga umetnost lahko čaka, da jo pretehta in oceni čas; samo gledališka je navezana na trenutke.«  (Oton Župančič) Vendar tudi ti trenutki puščajo sledi, ki jih lahko skrbno zberemo, podrobno preučimo in kritično presodimo, da pridobimo dragocene in uporabne podatke, na primer za pripravo zgodovinske razstave. Spoznali bomo različne nosilce sporočil o minljivi scenski umetnosti, kot na primer gledališke liste in letake, kostumske in scenske skice, gledališke kritike, pisma, fotografije in druge vire. Delo z zgodovinskim gradivom bomo izkusili na nekaj primerkih, s katerimi bomo rekonstruirali utrinke gledališke preteklosti.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Srečanje z Borštnikom

  Ste se že kdaj vprašali, kdo je bil Ignacij Borštnik ter zakaj se po njem imenujeta osrednji slovenski gledališki festival Borštnikovo srečanje in najpomembnejša gledališka nagrada v Sloveniji? Preko zgodbe posameznika, na katerega je bistveno vplivalo tudi Dramatično društvo v Ljubljani, bomo odkrili takratne gledališke in družbene razmere na Slovenskem. Na izkustveni način, z gibalnimi in govornimi vajami, bomo spoznali tudi poklic in delo gledališkega igralca.

  | OŠ, SŠ |
 • Gledališki sprehod po sledeh Dramatičnega društva

  Leta 1867 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Dramatično društvo, kar velja za začetek organiziranega gledališkega delovanja na Slovenskem. Na gledališkem sprehodu bomo sledili razvoju in profesionalizaciji slovenskega gledališča od prvih zametkov do ustanovitve slovenskih narodnih gledališč. Kulturno dediščino gledališča in slovenske dramatike bomo torej odkrivali kar na licu mesta v spreminjajočem se urbanem okolju ter jo umestili v zgodovinski, družbeno-politični in arhitekturni kontekst.

  | OŠ, SŠ |
 • Gledališki sprehod po poti Kapucinske procesije

  Gledališče Cankarjeve dobe

  Na stalni razstavi gledališkega muzeja bomo umestili Ivana Cankarja v zgodovino slovenskega gledališča ter spoznali njegov pogled na ljubljansko družbeno-politično in gledališko življenje poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja. S pomočjo stripa, s katerim postane Cankarjeva dramatika dostopnejša tudi mladim, bomo na ustvarjalen način podrobneje raziskali dramo Hlapci. Spoznali bomo glavne like, jim posodili svoj glas in telo ter se vprašali, kaj se zgodi na koncu, ko angeli omagajo.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Igrivi prostori

  Za vsakim scenskim osnutkom se skriva zgodba – zgodba umetnika ali stilskega obdobja, zgodba od prve zamisli do realizacije in nenazadnje zgodba, ki se v odrskem prostoru dogaja. Na razstavi bomo na ustvarjalen način raziskovali scenske osnutke ter jih skozi gledališko igro obudili.

  Program se bo izvajal na razstavi Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem do leta 1991, med 25. aprilom in 8. septembrom v Narodni galeriji v Ljubljani.

  | V, OŠ/1, 2 |
 • Prostori dramatike in domišljije

  Na razstavi si bomo ogledali raznolike, domišljije polne scenske upodobitve dramskih ali drugih literarnih besedil, ki so jih slovenski scenografi ustvarili kot prostore igre. Na delavnici nam bodo znane zgodbe v navdih, da izrazimo lastno domišljijo in ustvarimo svoje pisane prostore igre.

  Program se bo izvajal na razstavi Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem do leta 1991, med 25. aprilom in 8. septembrom v Narodni galeriji v Ljubljani.

  | OŠ, SŠ |
 • Od škatlaste do abstraktne scene

  Spoznali bomo primere osnutkov in maket, ki dokumentirajo razvoj scenografije od klasične, dvodimenzionalne kulise preko zgrajene, plastične postavitve do dematerializiranih, abstraktnih prostorov igre. Na delavnici bomo v različnih tehnikah tudi sami poustvarjali osnutke ali makete scen.

  Program se bo izvajal na razstavi Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem do leta 1991, med 25. aprilom in 8. septembrom v Narodni galeriji v Ljubljani.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
foto: arhiv SLOGI
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole