foto: Jožica Trateški

Muzej novejše zgodovine Celje Muzej

foto: Jožica Trateški
Odprto

TO– PE od 9. do 17. ure,  SO od  9. do 13. ure, NE in prazniki od 14. do 18. ure.
Zaprto: ponedeljki, 1. januarja, na velikonočno nedeljo, 1. in 2. maja, 1. novembra, 25. in 31. decembra.

Vstopnina: šolska mladina: 1,5 €, enostavno vodstvo: 10 €, vodstvo kustusa: 20 €.

Prost vstop: predšolski otroci, osebe s posebnimi potrebami, kulturni praznik (8. februarja),  teden družine (v maju prost vstop za družine), mednarodni dan muzejev (18. maja), dnevi evropske kulturne dediščine, teden otroka (v oktobru prost vstop za otroke in družine v Otroški muzej Hermanov brlog), ta veseli dan kulture (3. decembra), z izkaznico SMD, ICOM, PRESS, LTV, brezposelni.

Cena delavnic: od 1,5 € do 2 €.

Cena učnih ur: delovni zvezek 0,5 €.

Naslov

Prešernova ulica 17, 3000 Celje

Telefonska številka

03/ 428 64 10
03/ 428 64 11

Stalne razstave

 • Brlog igrač

  Otroški muzej Hermanov brlog je edini slovenski otroški muzej, ki deluje od leta 1995. Od leta 2014 je del muzeja namenjen stalni razstavi Brlog igrač, del pa izbranim vsebinam občasnih razstav. Na stalni razstavi je razstavljenih več kot štiristo igrač. Predstavljene so doma narejene in kupljene igrače, igrače, s katerimi so se igrali otroci na vasi ali v mestu, igrače kot pomanjšani delovni pripomočki iz vsakdanjega življenja odraslih, igrače in igre različnih slovenskih pokrajin. Posebni sklopi so namenjeni fantovskim in dekliškim igračam, medvedkom kot eni najbolj prijaznih otroških igrač, različnim družabnim igram ter igračam, s katerimi se igrajo otroci v oddaljenih krajih sveta. Razstava je zasnovana interaktivno, dopolnjuje jo tudi pester program aktivnosti, otroška pisarna, družabnica in gledališče.

 • Živeti v Celju

  Razstava je svojevrsten spomenik mestu ob Savinji. Obiskovalci lahko ob Dnevniku treh generacij sledijo kronološkemu pregledu zgodovine Celja in Celjanov v 20. stoletju, v drugem delu razstave pa doživijo utrip ambientalnih postavitev Muzejske ulice obrtnikov, Glavnega trga z muzejsko lekarno in delavskega predela Gaberij.

 • Zobozdravstvena zbirka

  Zobozdravstvena zbirka je po svoji vsebini edinstvena v Sloveniji: na ogled so stari zobozdravstveni inštrumenti, pripomočki in oprema, ki so jih zlasti v 20. stoletju uporabljali pri svojem delu slovenski zobozdravniki, dentisti in tehniki.

Občasne razstave

 • Herman Lisjak vodi po vodi (22. marec 2016 do december 2017)

  Razstava približa vodo skozi različne aspekte in jo osvetli tako globalno kot lokalno. Vsebine se navezujejo na razmerja vode s človekom, naravo in družbo. Živeti moramo s spoznanjem, da je prihodnost sveta odvisna od ravnanja vsakega izmed nas.

 • Zemlja je naš skupen dom
 • Programi ob občasnih razstavah

  Vod(ovod)ne dogodivščine,
  Bonton ob vodah,
  Življenje Savinje (naravni in umetni habitati),
  predstavitev poklicev,
  ustvarjalnice, natečaji,
  naravoslovno-tehniški dnevi …
  Termini bodo objavljeni na spletni strani muzeja.

Pedagoški programi

 • Vodenje po stalnih in občasnih razstavah

  Obiskovalcem muzeja razumljivo in dostopno predstavljajo vsebine muzejskih razstav, bogastvo kulturne dediščine ter oživljenih zgodb predmetov in ljudi. Razstave: Otroški muzej Hermanov brlog, Živeti v Celju, Zobozdravstvena zbirka, Fotoatelje in galerija Pelikan. Na razstavah Živeti v Celju Fotoatelje in galerijo Pelikan je na voljo Muzejski vodnik v slovenskem znakovnem jeziku, ki gluhim in naglušnim osebam omogoča samostojen in razumljiv ogled.

  | V/3+, OŠ, SŠ |
 • Programi v Brlogu igrač

  MMM muzejski medvedek Medo/izdelovanje medvedka (igrača, lutka, držalo,…)

  | V/3+, OŠ/1, 2 |
 • Ali je kaj trden most

  Delavnice oživljanja iger in plesov.

  | V/3+, OŠ/1, 2 |
 • Herman, ne jezi se

  Skupinska izdelava družabne igre

  | V/3+, OŠ/1, 2 |
 • Izdelovanje igrač iz naravnih in odpadnih materialov
  | V/3+, OŠ/1 + 2 |
 • Pravice in dolžnosti otrok

  Miselno delavnice v sodelovanju z UNICEF-om Slovenija

  | OŠ/1, 2 |
 • Gradimo prijateljstva

  Izdelovanje darila za prijatelja.

  | V/3+, OŠ/1, 2 |
 • Predavanja ter pogovori s strokovnjaki, zbiralci, humanitarnimi delavci in predstavitve knjig, muzejev, zbirk, igrač
  | OŠ, SŠ |
 • Seminarji za vzgojitelje in učitelje
 • Hermanove otroške, fotografske in etnološke ustvarjalnice

  Raznovrstne Hermanove ustvarjalnice se navezujejo na muzejske vsebine. Pomenijo nadgradnjo novih spoznanj, ki spodbujajo kreativnost, inovativnost in razmišljanje.

  | V/3+, OŠ, SŠ |
 • Muzej v kovčku

  Dejavnosti muzeja in vsebine muzejskih zbirk predstavljamo zainteresiranim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam tudi v njihovih ustanovah.

  | V/3+, OŠ, SŠ |
 • Predstave v Hermanovem otroškem gledališču

  Skrbno izbrane gledališke, lutkovne, plesne in glasbene predstave izvajajo predvsem profesionalne skupine. Gledalci lahko vse leto obiskujejo Hermanov gledališki abonma ali Glasbene sobotnice (v sodelovanju s Hišo kulture Celje). Posebne predstave organiziramo tudi v tednu otroka, v času poletnih počitnic in v prazničnem decembru.

  | V/2+, OŠ/1 |
 • Demonstracije v Muzejski ulici obrtnikov

  Ambientalne postavitve obrtniških delavnic obogatijo mojstri, ki obiskovalcem predstavijo obrtno znanje, veščine, opremo in izdelke. Obiščejo nas: frizer, klobučar modistinja, krojač, krznarka, urar, zlatar, čevljar in farmacevt. Obiskovalcem omogočimo tudi ogled delavnice klobučarja v bližini muzeja.

  | V/4+, OŠ, SŠ |
 • Muzejske učne ure

  Podrobnejša predstavitev izbrane teme ali muzejskega predmeta. Vsebine lahko nadgradimo z reševanjem delovnih listov in avdiovizualnimi predstavitvami.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Mala šola etnologije/etnodetektivi

  Mladi radovedneži s pomočjo poučne zabave spoznajo etnologijo z različnih vidikov. Program, ki ga izvajamo na terenu  in v muzeju, spodbuja dejavno udeležbo vsakega posameznika.

  | OŠ/2, 3 |
 • Hermanovi dobrodelni objemi

  Zbiranje sredstev za otroke.

foto: Barbara Guček

Fotoatelje in galerija Pelikan Muzej

Odprto

TO–SO od 9. do 13. ure,
NE in prazniki od 14. do 18. ure.

Naslov

Razlagova ulica 5, Celje

Stalne razstave

 • Stalna postavitev

  V Fotoateljeju in galeriji Pelikan je stalna muzejska postavitev, ki priča o bogatem ustvarjalnem življenju in delu umetnika fotografa, ki je Celje in Celjsko mojstrsko prelil v trajen fotografski spomin.

Pedagoški programi

 • Kostumirano vodenje

  Obogateno vodenje kostumirane animatorke.

  | V/3+, OŠ, SŠ |
 • Muzejske učne ure

  Predstavitev izbrane teme s področja fotografske kulturne dediščine, ki jo dopolnimo z delovnimi zvezki ali AV pripomočki.

  | OŠ, SŠ |
 • Fotografske ustvarjalnice

  Z različnimi vsebinami s fotografskega področja.

  | OŠ, SŠ |

Stari pisker Muzej

Odprto

TO–SO od 9. do 13. ure, ob NE in prazniki zaprto.
Nujna predhodna najava!

Naslov

Prešernova ulica 20, Celje

Stalne razstave

 • Stalna postavitev

  Prenovljena razstava v spominski sobi in dvorišče sta v zgodovinskem spominu Slovencev in predvsem Celjanov tesno povezana s temnim obdobjem 2. svetovne vojne.

Pedagoški programi

 • Muzejske učne ure

  Podrobnejša predstavitev vsebine, ki jo dopolnjujemo z delovnimi listi.

  | OŠ, SŠ |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole