• slider3-bg
  Pedagoški programi
  v slovenskih muzejih
  in galerijah

Muzeji so najboljša okolja specializiranega in kompleksnega učenja.

Muzeji iz leta v leto presenečajo z bogato in raznoliko izbiro pedagoških programov in že dolgo je jasno, da je pedagoška služba izjemno pomemben del delovanja muzeja, kakovosten pedagog, ki zna pritegniti obiskovalce, pa je pravi zaklad. Ob vsem tem pa je morda manj jasno, da pedagoška služba opravlja še pomembnejšo vlogo – za določeno ciljno javnost mora biti pedagog, predstavnik za stike z javnostmi in strokovnjak za trženje. Muzeji se lahko reklamiramo, pošiljamo vabila in reklamne materiale, pa vendar je glavni razlog za obisk muzeja dobro pripravljen ter izveden program in kustos pedagog, ki pritegne pozornost in naklonjenost učiteljic in učiteljev ter predvsem otrok in mladostnikov.

Vsi vemo, kaj je osnovna naloga muzejev in čemu smo namenjeni. Prav tako se zavedamo pomena našega delovanja na razumevanje razvoja procesov v naravi in družbi. Muzeji imamo tako velik pomen za izobraževanje in širjenje znanja, da je pravzaprav zanimivo, da uradno še vedno sodimo le v okvir kulture.

Za naše mlade obiskovalce in njihove učitelje smo neskončen vir znanja in zgodovinskih dokazov, ki podkrepijo, nadgradijo in utrdijo tisto, kar so se učili v šoli. Delo kustosa pedagoga je še toliko bolj zahtevno, ker se mora iz dneva v dan prilagajati različnim skupinam, otrokom in mladostnikom različnih starosti, različnemu nivoju predznanja ter različnim pričakovanjem in željam.

Biti morajo učitelji, vzgojitelji in psihologi. Biti morajo vedno nasmejani in dobre volje. Zaradi tega si zaslužijo globoko spoštovanje. Ob vsem svojem delu se kustosi pedagogi še povezujejo v Sekciji za komuniciranje in izobraževanje pri Skupnosti muzejev Slovenije, ki je ponovno pripravila pregled pedagoških programov v slovenskih muzejih in galerijah. Tudi tokrat je dostopna v elektronski obliki z dostopom na spletni strani Skupnosti muzejev Slovenije. Na tak način bo na voljo vsem, ki si želijo izvedeti, kaj vse ponujajo slovenski muzeji. Izbira je pestra in kvalitetna. Veselimo se vašega obiska!

Dr. Aleksandra Berberih-Slana

Predsednica predsedstva

Slovenia
 1. Osrednjeslovenska regija
 2. Gorenjska regija
 3. Koroška regija
 4. Goriška regija
 5. Obalno-kraška regija
 6. Notranjsko-kraška regija
 7. Jugovzhodna Slovenija
 8. Podravska regija
 9. Pomurska regija
 10. Savinjska regija
 11. Posavska regija
 12. Zasavska regija

O pomenu pedagoških programov

Letos smo pripravili osmi zbornik pedagoških programov, ki je že drugič samo v elektronski obliki in prvič postavljen kot spletna stran.

Zbornik je prvenstveno namenjen vzgojiteljem, učiteljem in profesorjem, zato so predstavljeni samo tisti pedagoški programi, ki  potekajo za vrtce, osnovne in srednje šole.  Program slovenskih muzejev in galerij je seveda še mnogo bogatejši, saj pripravljamo tudi programe za družine, odrasle in upokojence, torej tudi andragoški program, vendar si ti obiskovalci lahko poljubno in samostojno organizirajo ogled v svojem prostem času. Informacije o dogajanju pa so najbolj ažurne na spletnih straneh posameznih ustanov.

Zbornik želi biti nekakšen dodatni vodnik učiteljem za lažjo organizacijo dni dejavnosti in spodbujevalnik obiska šol, saj smo tudi muzeji in galerije pomembni vzgojitelji in buditelji radovednosti. Po navadi ravno otroci, ki so nekdaj že obiskali muzej ali galerijo s šolo, pridejo nazaj tudi kot odrasli; če je bil obisk nepozaben, za kar se nedvomno vse ustanove vse bolj in bolj trudijo. Nemalokrat pa v vnemi po ugajanju pozabljamo, da smo kulturne in pomembne vzgojne ustanove in da ne more biti vse podvrženo igrifikaciji.


V opisu programov ne želimo posebej izpostavljati tistih, ki so posebno primerni za ranljive skupine, kot je to zdaj moderno, saj jih izpostavljamo že s tem, mi pa želimo delovati povezovalno.

Večina programov v muzejih in galerijah je takih, da je ob predhodni najavi mogoče  izvesti vse za tiste »željne« kulturne in tehniške dediščine. Kustosi pedagogi  zaradi majhnih finančnih sredstev pogosto delujemo na meji mogočega in znamo biti zelo prilagodljivi. Dodali smo aktivno možnost povezave neposredno na spletne strani s pedagoškimi programi. Kot vsakokrat doslej smo želeli vključiti vse članice SMS, vendar nikoli žal ni odziva od vseh; kljub temu pa odločitev za učitelje ob množici ustanov in njihovih pedagoških programov ni lahka, zato smo zbornik zavoljo preglednosti razdelili na regije. Upamo, da bomo tako učiteljem olajšali organizacijo in bodo v ogled vključili tudi katero drugo ustanovo v bližini.

Vstopnina: navedene so samo cene za šolarje, dijake in študente. Za predstavitev primernosti pedagoških programov smo uporabili naslednje okrajšave: 
cene vstopnin, delavnic in prikazov so navedene za vrtčevske otroke, šolarje in dijake.

Na snidenje pri nas!

Ana Katarina Ziherl in Barbara Hrovatin, urednici

Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole