Pokrajinski muzej Koper Muzej

Odprto

TO–PE od 9. do 17. ure, 
SO od 11. do 17. ure,
NE od 11. do 15. ure;  

državni prazniki zaprto,
za skupine po dogovoru tudi  zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: 5 €.

Prost vstop: otroci (do vključno pet let), člani SMD in ICOM, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni.

Cena delavnic: od 4 € do 6 €.

Cena učnih ur: 4 €.

Stalne razstave

 • Arheološka zbirka

  Predmeti, slikovno in  besedilno gradivo prikazujejo poselitev Slovenske Istre in dela Krasa od prazgodovine prek antike do zgodnjega srednjega veka.

 • Kulturnozgodovinska zbirka

  Prikazuje notranjo opremo, pohištvo, steklo idr. od 15. do 18. stol.

 • Umetnostna zbirka

  Predstavlja kronološko razporejene eksponate kiparstva, slikarstva ter umetne obrti; lapidarične predmete od 8. do 18. stol.; zgodnjesrednjeveško plastiko, heraldično gradivo, pinakoteko likovnih del beneških mojstrov od 14. do 19. stol.

 • Zbirka novejše zgodovine

  Stalna razstava prikazuje boj Slovencev za obstanek na narodnostno mešanem in mejnem območju od leta 1861 do 1954 (fotografije, predmeti, ambienti).

Pedagoški programi

 • Igrajmo se, kot so se igrali nekoč

  Poznate igre: s kamenčki, pa zemljo krast, mamica, koliko je ura?, bi znali voziti šino? Te in še druge stare igre bomo spoznavali in se jih tudi igrali na etnološkem oddelku.

   

  | OŠ/1, 2 |
 • Muzejski kovček na obisku

  Življenje nekoč je predstavljeno v kovčku z zanimivimi muzejskimi predmeti (igrače, oblačila, kuhinjski predmeti), ki obišče otroke v vrtcu/šoli. Otroci nato predstavijo stare predmete, ki so jih oni prinesli v vrtec/šolo. Dejavnost se  konča z ogledom etnološke zbirke.

   

  | V, OŠ/1 |
 • Arheopeskovnik 1, 2, 3 – od arheološke najdbe do muzejskega predmeta

  Otroci v arheološki zbirki najprej spoznajo delo arheologa in razmišljajo o poti, ki jo »prehodijo« najdeni fragmenti predmetov od izkopavanj do svoje predstavitve v muzejski zbirki. Nato se prelevijo v arheologe in v arheopeskovniku izkopane predmete očistijo, narišejo, opišejo, izmerijo ter naredijo pravcato razstavo.

   

  | V, OŠ, SŠ |
 • Otroške ustvarjalne delavnice

  (ob dnevih odprtih vrat: kulturni praznik, teden družine, Poletna muzejska noč, teden otroka, ta veseli dan kulture, počitniške delavnice)

  Tematske delavnice so vezane na občasne razstave, šege in navade ob praznikih (žito sejemo na sveto Lucijo, krasimo božično drevce, kot so ga nekoč, ipd.), predvsem pa na muzejske zbirke: delavnica tkanja,  izdelajmo mozaik, vsakemu svoj grb!, likovno ustvarjanje v umetnostni zbirki. 

   

  | V, OŠ |
 • Svetilnik – časopis za otroke s kulturnimi vsebinami

  Skupni projekt več kulturnih institucij je brezplačna otroška revija, ki skozi krajše članke, predvsem pa uganke, kvize, pobarvanke in druge zabavne naloge predstavlja otrokom kulturne in umetnostne vsebine treh obalnih mest in zaledja.

   

  | OŠ |
 • Vodstva in muzejske učne ure z delovnimi listi in predstavitvami ppt

  Učna ura z delovnimi listi, vezana na posamezno zbirko (arheološka, umetnostna, kulturnozgodovinska, etnološka zbirka, zbirka novejše zgodovine) ali na specifično temo v okviru muzejskih zbirk.

   

  | OŠ/4.–9. razred, SŠ |
 • Koper skozi čas – od Aegide do Supernove

  Učenci se seznanijo z nastankom in zgodovino Kopra s predmeti v muzejskih zbirkah, nato pa se s pomočjo delovnih listov in starega mestnega načrta podajo na raziskovanje mesta. Na koncu narišejo muzejski predmet iz koprske zgodovine, ki ga izberejo sami. 

   

  | OŠ/4.–9. razred, SŠ |
 • Skrivnostne pisave: glagolica

  V uvodu učenci prek igre prepoznavajo različne pisave, nato sledi ogled “glagoljaške sobe”, pogovor o tem, kdo so bili, kje in kakšne sledove svoje prisotnosti so pustili predvsem v zaledju Kopra. Učenci s pomočjo abecede razbirajo glagolske napise in poskusijo napisati svoje ime, krajši zapis ipd. v glagolici.

   

  | OŠ/2 |
 • Pleteninasta ornamentika ali Razpletamo srednjeveške labirinte

  V razstavnem prostoru s srednjeveško pleteninasto ornamentiko ugotavljamo, kaj/kdo/iz katerega materiala/za kakšen namen ... je naredil tak kamnoseški okras. Sledijo naloge, s katerimi učenci spoznavajo vzorce prepletov, njihovo logiko, vsebino in simboliko ter se urijo v likovnem zaznavanju s poustvarjanjem videnih vzorcev ali ustvarjanjem novih v različnih tehnikah.

   

  | OŠ/3 |
 • Arheologija v muzeju

  V uvodnem predavanju učenci spoznajo  ustanovo muzej, osnove arheološke metode raziskovanja in arheološka obdobja s predstavitvijo človekovega bivanja in delovanja ter značilne arheološke predmete. Sledita krajše vodstvo in delavnica,  na kateri se učenci neposredno seznanijo z delom kustosta arheologa v muzeju (inventarizacija predmeta).

  | OŠ/2 |
 • Moje mesto – moja zgodovina

  V sklopu obveznih izbirnih vsebin za srednješolce ponujamo mladim bolj poglobljen pogled v preteklost njihovega mesta. Na rednih tedenskih srečanjih   spoznavamo muzejske zbirke, na sprehodih po mestu si ogledujemo spomenike in ob teh pomnikih preteklosti kritično vrednotimo sedanjost ter razmišljamo o prihodnosti Kopra.

   

  | SŠ |
 • Musica aeterna est – delavnica v glasbeni zbirki

  Učenci se seznanijo z  glasbenim življenjem v obalnih mestih in na podeželju. Stare instrumente, pomembne glasbenike, ljudsko in umetno glasbo spoznavajo s pomočjo eksponatov, delovnih listov ter zabavnih nalog in iger (prepoznavanje napak, sestavljanke, igra spomin), nekaj ljudskih instrumentov lahko tudi vzamejo v roke in poskusijo zaigrati nanje. Po želji je mogoče ogled nadgraditi z glasbeno delavnico, na kateri poslušamo glasbene posnetke, ustvarjamo zvočne kompozicije, pojemo in petje spremljamo s preprostimi glasbili.

   

  | OŠ/3.–9. razred |
 • Lov na zaklad  – spoznavanje muzejskih zbirk malce drugače

  Učencem v uvodu na diaprojekciji (prilagojeni starostni stopnji učencev) predstavimo muzej in muzejske poklice, čemur sledi samostojno raziskovanje muzejskih zbirk v skupinah, pri katerem učenci s pomočjo tlorisa muzeja v razstavnih prostorih iščejo predmete in jih nalepijo na ustrezno mesto na načrtu. Predmete morajo tudi poimenovati. Lov je končan, ko skupina najde vse predmete in skupaj preverimo osvojeno znanje. S sličicami obogaten “vodnik” po muzeju pa ostane učencem za kasnejšo uporabo v šoli in doma ali za ponovni obisk muzeja.

  | OŠ/2, 3 |
 • Io alla scoperta del museo – Jaz, vodnik po zbirki  (program v italijanščini)

  Učenci se že predhodno pripravijo na obisk muzeja  pri pouku italijanščine (dejavnost je po dogovoru z učiteljem lahko tudi ocenjena). Uvodnemu predavanju o muzejskih zbirkah sledi delo v skupinah; učenci naredijo izbor predmetov, ki so jih pritegnili v razstavnih prostorih in na delovnih listih pripravijo kratek opis; sledi vodstvo po zbirkah, na katerem vsak učenec pripravi predstavitev “svojega” predmeta. Na koncu povedo/napišejo/sporočijo, ali jim je bila dejavnost všeč ali ne. Vse aktivnosti potekajo v italijanščini.

   

  | OŠ/3 |

Etnološka zbirka

Odprto

TO - SO od 8. do 16. ure,
NE od 11. do 15. ure,
za skupine po dogovoru tudi zunaj urnika.

Vstopnina: 3 €

Naslov

Gramscijev trg 4/5,
6000 Koper

Telefonska številka

T: 05 663 35 86

Stalne razstave

 • Srečanje lakote in izobilja (kuhinja in kultura prehranjevanja na obalno-kraškem območju), kamnoseštvo

  Na stalni razstavi Stkana preteklost so predstavljeni pripomočki in postopki pridobivanja  ter obdelave niti do tkanja in blaga ter kmečka in meščanska kultura oblačenja.

Pedagoški programi

 • Gospodinjski dan: od niti do oblačila

  Šolarji so razdeljeni v več skupin in krožijo po posameznih dejavnostih: vodstvo z delovnimi listi po razstavi Stkana preteklost, ogled dokumentarnega filma, praktični preizkus posameznih opravil (izbor med: navijanje niti v štrene, previjanje v klobčiče, tkanje, kvačkanje,  klekljanje). Delavnica tkanja je lahko tudi samostojna dejavnost; v tem primeru si otroci izdelajo stkani okrasek po svojem motivu (navezava na vsebine predmeta gospodinjstvo).

  | OŠ/5. razred |
 • Kdo je napravil Vidku srajčico

  Otroci doživljajo razstavo skozi pravljično pripoved o Vidku in njegovi srajčici, posamezne postopke pri izdelavi oblačila (previjanje štren, klobčičev) lahko tudi preizkusijo ter se ob nalogah spomnijo  še drugih pravljic, ki  pripovedujejo o predenju, tkanju, šiviljah in krojačih.

  | OŠ/1 |
 • Katera obleka je prava?

  S staro igro preoblačenja otroci spoznajo oblačilno kulturo v preteklosti; s pozornim opazovanjem eksponatov morajo izbrati ustrezna oblačila iz papirja in z njimi obleči dve lutki v kmečko in meščansko nošo.

  | OŠ/1 |

Grad Prem

Odprto

od 1. maja do 5. oktobra:
SO, NE in prazniki od 13. do 19. ure,

za skupine je med tednom in pozimi  mogoč ogled po predhodni najavi.

Naslov

Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica

Telefonska številka

T: 05 711 23 15

Stalne razstave

 • Stalna razstava na Gradu Prem

  Grajska orožarna, zbirka o gradiščih na Bistriškem, prikaz grajskih stavb in dvorcev na brkinsko-bistriškem območju, razstava starih zemljevidov, razstava slik Dušana Premrla, slavnostna dvorana s poslikavami

Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole