foto: Bojan Plevčak

Pokrajinski muzej Celje Muzej

foto: Bojan Plevčak
Odprto

Od marca do oktobra, TO–NE od 10. do 18. ure,
od novembra do februarja TO– PE od 10. do 16. ure, SO od 9. do 13. ure.
NE, PO in prazniki zaprto.

Vstopnina: 3 €, občasne razstave 2 €.
Prost vstop: predšolski otroci, brezposelni, novinarji in člani ICOM.

Cena delavnic: 3 €.

Cena programov:  od 5 € do 7 €.

Naslov

Trg Celjskih knezov 8
3000 Celje

Telefonska številka

03/ 428 09 50

Stalne razstave

 • Etnološka razstava

  Stalna etnološka razstava predstavlja dediščino Savinjske regije, ki se razprostira od SZ proti JV, od Kamniško-Savinjskih Alp, Zgornje in Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline do Celjskega, Dravinjske doline, Kozjanskega in Obsotelja. Razstavljeni predmeti osvetljujejo način življenja podeželskega prebivalstva na tem območju, v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Pripovedujejo nam zgodbe o gospodarskih dejavnostih in obrteh, o stanovanjski kulturi, prehrani, ljudski umetnosti in verovanju. Eden najstarejših in hkrati eden zanimivejših razstavljenih predmetov je poslikana lesena skrinja iz leta 1818. In kaj se skriva v njej? Pokukajte vanjo! 

Pedagoški programi

 • Program Antična Celeia

  Udeleženci si pod strokovnim vodstvom ogledajo razstavo Celeia – mesto pod mestom in Lapidarij. Z vodnikom obiščejo  antične spomenike v ožjem mestnem jedru in izpolnijo delovne liste.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Program Celjski knezi

  Udeleženci spoznajo vlogo in pomen najmogočnejše plemiške družine na Slovenskem v 14. in 15. stoletju ter spomenike kulturne dediščine srednjega veka v mestu. Program vključuje predavanje, ogled razstave Grofje Celjski, vodenje po mestu  in  delovne liste.

  | SŠ |
 • Program Grofje Celjski

  Udeleženci si ogledajo Stari grad Celje in srednjeveške spomenike v ožjem mestnem jedru. Pod strokovnim vodstvom si ogledajo razstavo Grofje Celjski, izpolnijo delovne liste in na delavnici izdelajo krono, simbol vladarjev. Barbara Celjska je bila okronana z ogrsko, nemško in češko krono.

  | OŠ/2, 3 |
 • Program Po poteh Alme M. Karlin

  Po vodenem ogledu razstave, posvečene svetovni popotnici, ljubiteljski raziskovalki in pisateljici Almi M. Karlin (1889-1950), udeleženci izpolnijo delovne liste in si ogledajo znamenitosti v mestnem jedru, povezane z njenim življenjem in zgodovino mesta na prehodu iz 19. v 20. stoletje.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Program Zrcalce, zrcalce o stropu povej

  Ob strokovnem vodenju si udeleženci ogledajo Celjski strop. S priročnim zrcalom raziskujejo poslikavo iz različnih perspektiv in izpolnijo delovne liste. Sledi ogled Kulturno zgodovinske zbirke in mestnih znamenitosti iz obdobja baroka..

  | OŠ/3, SŠ |
 • Delavnica Mali vojščaki rimske Celeie

  Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Celeia-mesto pod mestom, kjer spoznavajo, kaj so zgradili vojaki mogočnega imperija pred več tisočletji (originalni cesti, obrambni stolpi, deli mestnih hiš ...). Izdelajo čelado rimskega vojščaka.

  | OŠ/1, 2 |
 • Delavnica Krone celjskih kraljic

  Po ogledu razstave Grofje Celjski, kjer udeleženci spoznajo način življenja plemiške družine v poznem srednjem veku,  udeleženci izdelajo krono.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Delavnica Izdelajmao pahljačo

  Po ogledu razstave Poti svetovne popotnice, pisateljice in poliglotke Alme M. Karlin udeleženci izdelajo pahljačo.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Ogled stalnih in občasnih razstav ter kulturnozgodovinskih znamenitosti Celja in Starega gradu

  Udeleženci si pod strokovnim vodstvom ogledajo stalne ali občasne razstave v muzeju ter z vodnikom obiščejo najpomembnejše kulturnozgodovinske znamenitosti Celja in ostanke mogočne srednjeveške utrdbe − nekoč domovanja grofov Celjskih.

  | OŠ/3, SŠ |
foto: arhiv PMC

Stara grofija Muzej

Naslov

Muzejski trg 1
Celje

Telefonska številka

03 / 428 09 62
031 612 618

Stalne razstave

 • Kulturnozgodovinska zbirka s Celjskim stropom

  Kulturnozgodovinska zbirka je predstavljena v poznorenesančni palači, imenovani Stara grofija. V intimnem vzdušju urejena zbirka pohištva, slik, grafik, kipov, posodja, orožja in drugih "mičnih drobnarij" predstavi obiskovalcu različna stilna obdobja v časovnem loku od 13. stoletja do konca 19. stoletja. Najodličnejši del zbirke je znameniti Celjski strop iz začetka 17. stoletja v slavnostni dvorani Stare grofije.

 • Od gotike do historizma po korakih

  Razstava je umeščena v okvir stalne Kulturnozgodovinske zbirke Pokrajinskega muzeja Celje v I. nadstropju Stare grofije in je namenjena vsem obiskovalcem z okvaro vida. Pri pripravi razstave so se avtorji v največji možni meri držali načel, ki jih je potrebno upoštevati, da imajo obiskovalci z okvaro vida optimalne pogoje za ogled predmeta. Oglednih predmetov je devet; število je izbrano glede na opozorila oseb z motnjami vida, da namreč preveliko število predmetov onemogoča preglednost. Od tega so trije originali in šest replik. Posebnost tokratne razstave je poskus, da bi približali obiskovalcem z motnjami vida tudi največjo znamenitost našega muzeja, to je Celjski strop, umetnino iz 17. stoletja.

 • Alma M. Karlin – Poti

  Celjanka Alma M. Karlin (1889-1950), svetovna popotnica, pisateljica, ljubiteljska raziskovalka, poliglotka in teozofinja je v letih 1919-1927 prepotovala svet. Potovala je sama, kontinuirano osem let in se po poti preživljala z lastnim delom. Narava njenega potovanja jo umešča med največje popotnike vseh časov. Razstava osvetljuje njeno življenje in delo, med drugim so na ogled predmeti, ki jih je prinesla s poti okrog sveta.

 • Lapidarij

  V kletnih prostorih Stare grofije je na 440 m² na ogled rimski lapidarij, ki je še vedno ena izmed najlepših in največjih tovrstnih zbirk pri nas. Kamniti rimski spomeniki iz pohorskega marmorja nam izpričujejo življenje takratnega mesta. Kažejo nam njegovo prebivalstvo, upravno ureditev, obrtna združenja,  različna rimska in domača boštva in tudi ona, prevzeta z Orienta.

Knežji dvor Muzej

Naslov

Trg Celjskih knezov 8
Celje

Telefonska številka

03 428 09 40
031 699 962

Stalne razstave

 • In situ arheološko razstavišče Celeia – mesto pod mestom

  Arheološko razstavišče Celeia - mesto pod mestom v kleti Knežjega dvora je doslej največja predstavitev ostankov rimske Celeje »in situ«. Njena nema, vendar slikovita govorica vas vabi, da se sprehodite med starodavnimi zidovi, ki pričajo o bogati zgodovini mesta.

 • Grofje Celjski

  Knežjem dvoru v Celju je svoj dom dobila stalna postavitev razstave o Grofih Celjskih, ki govori o vzponu in padcu najpomembnejše plemiške rodbine v obdobju poznega srednjega veka na današnjih slovenskih tleh. Grofje Celjski so bili v fokusu muzeja od njegovih začetkov; muzej je skrbno zbiral redke materialne ostaline, ki so jih izkopali arheologi na Starem gradu ali drugih lokacijah.

 • Od šivanke do zvezd - prazgodovina

  V prvem nadstropju Knežjega dvora predstavljamo najstarejša obdobja celjskega območja: fosilne ostanke starodavnih živalskih in rastlinskih vrst, koščeno šivanko iz Potočke zijalke ter kovinsko, keramično in kamnito gradivo iz različnih pomembnih časovnih obdobij, od kamene, bakrene, bronaste in železne dobe do rimske zasedbe. Vsaka od razstavljenih muzealij zrcali svojo zgodbo v mozaiku zgodovinskega spomina, drobci, povezani v celoto, pa razkrivajo preteklost različnih starodavnih ljudstev, ki so prebivala na obsežnem prostoru med Olševo in Sotlo ter Savo in Pohorjem. Savinja s pritoki je namreč nudila dobre pogoje za življenje in razcvet.V prvem nadstropju Knežjega dvora predstavljamo najstarejša obdobja celjskega območja: fosilne ostanke starodavnih živalskih in rastlinskih vrst, koščeno šivanko iz Potočke zijalke ter kovinsko, keramično in kamnito gradivo iz različnih pomembnih časovnih obdobij, od kamene, bakrene, bronaste in železne dobe do rimske zasedbe. Vsaka od razstavljenih muzealij zrcali svojo zgodbo v mozaiku zgodovinskega spomina, drobci, povezani v celoto, pa razkrivajo preteklost različnih starodavnih ljudstev, ki so prebivala na obsežnem prostoru med Olševo in Sotlo ter Savo in Pohorjem. Savinja s pritoki je namreč nudila dobre pogoje za življenje in razcvet.

  Stalna etnološka razstava predstavlja dediščino Savinjske regije, ki se razprostira od SZ proti JV, od Kamniško-Savinjskih Alp, Zgornje in Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline do Celjskega, Dravinjske doline, Kozjanskega in Obsotelja. Razstavljeni predmeti osvetljujejo način življenja podeželskega prebivalstva na tem območju, v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Pripovedujejo nam zgodbe o gospodarskih dejavnostih in obrteh, o stanovanjski kulturi, prehrani, ljudski umetnosti in verovanju. Eden najstarejših in hkrati eden zanimivejših razstavljenih predmetov je poslikana lesena skrinja iz leta 1818. In kaj se skriva v njej? Pokukajte vanjo! 

   

Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole