foto: arhiv OVL TD

Občina Velike Lašče - Trubarjeva domačija Muzej

foto: arhiv OVL TD
Odprto

PO do PET od 9. do 17., SOB od 9. do 12., NED od 10. do 17.ure, od 15.7. do 15.8. od 12. do 17. ure.

Vstopnina: dogovorjeni ogled z vodenjem 2 EUR/osebo, skrajšan program za skupine predšolskih otrok in otrok s posebnimi potrebami 1 EUR/osebo.

Prost vstop: invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM, protokolarni gostje, spremljevalci skupin.

Cena delavnic zavoda Parnas: od 2,5 € do 4 €.

Stalne razstave

 • Spominska hiša

  Hiša z mlinom je osrednja stavba domačije. V spodnji etaži sta mlin in klet, iz prejšnjih bivalnih prostorov v zgornji etaži pa je nastala spominska soba, katere vsebina je razdeljena na tri sklope. Na zidovih je fragmentaren pregled skozi Trubarjevo življenje in delo. Z odlomki iz njegovih knjig in risbami so označeni glavne postaje njegove življenjske poti, njegovo delo – poudarek je na izidu prve slovenske knjige – , in čas. V stebrih so zbrani in razstavljeni vsi posnetki originalnih Trubarjevih knjig od leta 1550 do leta 1986, v vitražnih oknih, najdragocenejšemu delu sobe, pa upodobljeni vsi najpomembnejši Trubarjevi sodobniki.

 • Žagarska zbirka

  Žaga je opremljena z žagarsko zbirko oziroma z maketami žag, ki prikazujejo njihov tehnični razvoj. Na žagi je urejena pečnica z zbirko žagarskega orodja.

Občasne razstave

 • Razstava Vsem Slovencem v galeriji Skedenj

  Zgodovinska razstava »Vsem Slovencem« širi ljubezen do slovenskega jezika in kulture in želi povezati vse Slovence. Nastala je kot dragocen prispevek k praznovanjem ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja, očeta slovenskega naroda in prve slovenske knjige. Pripravili so jo v nevladni organizaciji Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče ob podpori Ministrstva RS za kulturo. Njeni avtorji - Barbara Pečnik, Andrej Perhaj, Niko Samsa in Metka Starič – tako ali drugače soustvarjajo dejavnosti na Trubarjevi domačiji na Rašici.

 • Razstava Trubar in Turjaški v galeriji Skedenj

  Razstava je bila pripravljena ob 500. obletnici Trubarjevega rojstva z namenom osvetliti povezave med Trubarjem in Turjaškimi, poudariti pomen njihove podpore Trubarju in drugim protestantom in prikazati življenje in delovanje turjaških gospodov v času protestantizma in reformacije. Razstava je bila 15. marca 2008 postavljena na gradu Turjak, z januarjem 2016 pa prenesena na Trubarjevo domačijo.

 • Likovna srečanja Trubarjevi kraji (junij-julij)

  Začetki galerijske dejavnosti v Laščah segajo v leto 1981, v čas praznovanja 150-letnice Levstikovega rojstva, ko so se pričela likovna srečanja pod vodstvom akademskega slikarja Jožeta Cente. Prve razstave so bile v obnovljenem Levstikovem domu, leta 1986 pa so se preselile v galerijo Skedenj na Trubarjevi domačiji. Galerija vse od takrat vsako leto od junija do septembra gosti osrednjo likovno razstavo Trubarjevi kraji.

Pedagoški programi

 • Trubar in njegov čas  

  Glavni program zajema ogled Trubarjeve domačije ; razlago o življenju, delu in pomenu Primoža Trubarja vodi Andrej Perhaj. Razlaga je prilagojena različnim starostnim skupinam, dopolnjena tudi z ogledom mlina in žage.                               

  | V, OŠ, SŠ |
 • Knjigoveška delavnica 

  Praktičen prikaz ročne vezave knjige ter razlaga vsebin, vezanih na prvo slovensko knjigo, poteka v izvedbi kostumirane animatorke. Izvaja zavod Parnas.                    

  | OŠ, SŠ |
 • Izdelajmo miniaturno knjigo 

  Ustvarjalna delavnica, na kateri udeleženci pod vodstvom animatorja izdelajo vsak svojo miniaturno knjigo (velikosti 5 x 7 cm, trda polplatnena vezava, lepljen knjižni blok). Izvaja zavod Parnas.                                                                                                                             

  | OŠ, SŠ |
foto: arhiv OVL TD
foto: Srečo Knafelc

Spominska soba Levstika in Stritarja v Levstikovem domu v Velikih Laščah

foto: Srečo Knafelc
Odprto

Vodeni ogledi so možni vsak dan po vnaprejšnjem dogovoru.

Vstopnina: dogovorjeni ogled z vodenjem 2 EUR/osebo, skrajšan program za skupine predšolskih otrok in otrok s posebnimi potrebami 1 EUR/osebo.

Prost vstop: invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM, protokolarni gostje, spremljevalci skupin.

Naslov

Stritarjeva cesta 1,
1315 Velike Lašče

Telefonska številka

 01/ 788 10 06,  01/ 781 03 60

Stalne razstave

 • Stritarjeva in Levstikova spominska zbirka

  Stritarjeva spominska zbirka je zanimiva predvsem zaradi številnih predmetov in dokumentov, ki so jih poklonili Stritarjevi vnuki: Stritarjev doprsni kip kiparja Alojza Gangla, izvirna Stritarjeva pisma, njegove profesorske preparacije, pečatnik in izvirne stenske slikarije iz njegove hiše na Dunaju. Med redkimi Levstikovimi predmeti je razstavljena kanglica, s katero je hodil pri Ilijevih po vodo, njegov umivalnik in posodica za toaletne potrebščine.

Pedagoški programi

 • Fran Levstik  in Josip Stritar

  Razlaga, ki je prilagojena različnim starostnim skupinam, zajema preglede glavnih dogodkov iz življenja in dela obeh književnikov.

  V povezavi z Franom Levstikom in Josipom Stritarjem si lahko ogledate tudi Levstikovo rojstno vas Dolnje Retje z Ilijevim kozolcem in vaško lipo ter Stritarjevo Podsmreko s kaščo in zbirko malega kmečkega orodja.

  | OŠ, SŠ |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole