foto: arhiv ZMT

Muzejska zbirka Hrastnik Muzej

foto: arhiv ZMT
Odprto

PO–PE od 8. do 14. ure.

Po predhodnem dogovoru (vsaj 1 teden) je mogoč ogled za skupine (najmanj deset oseb) zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: osnovnošolci, dijaki 1 €, predšolski brezplačno.
Cena delavnic: brezplačno – razen v izvedbi zunanjih sodelavcev. Do 150 € na skupino (do 45 oseb).

Naslov

Cesta 1. maja 41, Hrastnik (muzej), 

Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik (TIC)

Telefonska številka

Turistično informacijski center Hrastnik: 03/ 564 23 77 ali 030 479 240

Stalne razstave

 • Znamenja ob poti

  Razstava prikazuje razvoj hrastniške doline od odkritja premoga pred približno  dvesto leti pa do  današnjih dni. Pri predstavitvi posameznih tem, kot sta npr .kmetijstvo ali z  arheološkimi najdbami potrjene naselbine, časovno sega  v obdobje srednjega veka in antike. 

 • Druga svetovna vojna v Zasavju

  Razstava predstavlja štiriletno obdobje okupacije oz. civilno in vojaško življenje na območju celotnega okraja Trbovlje.

 • Osnovno šolstvo v Hrastniku

  Razstava z ambientalno postavljeno učilnico, opremljeno z najpomembnejšim šolskim inventarjem in učnimi pripomočki, tipičnimi za šole in poučevanje od konca 19. stoletja pa do prvih desetletij socialistične Jugoslavije, nazorno predstavlja razvoj šolstva v domačem in širšem slovenskem prostoru.

 • Lutke in lutkarji

  Zbirka marionet in javank je dediščina dolgoletne kulturne dejavnosti, v kateri sta uspešno združena amatersko navdušenje in visoka profesionalna izdelava ključnih elementov. V vitrinah s scenskimi postavitvami je razstavljenih več kot 120 eksponatov. Zbirko dopolnjujeta marionetni oder in oder za ročne lutke ter dokumentarni film o lutkarjih in njihovih lutkah.

 • Igračenje

  Razstava s predstavljenimi igračami v vitrinah in opisi iger informatorjev posega v otroštvo ter dopolnjuje podobo načina življenja v zasavskih revirjih v 20. stoletju.

 • v okviru Turistično informacijskega centra Hrastnik

  Arheološko najdišče Hrastnik – Podkraj

  Hrastniška gospoda

  Steklarna Hrastnik

  Kemična tovarna Hrastnik

  Osnovno šolstvo v Zasavju

  Alojz Hofbauer

  Hrastniški premogovnik

  Društveno in kulturno življenje v Hrastniku

  Kmetijstvo v Hrastniku

  Hrastniška obrt s poudarkom na čevljarstvu

Pedagoški programi

 • Vodstva za najavljene skupine
  | V, OŠ, SŠ |
 • Pokukajmo v muzej

  Učna ura, pri kateri učenci pod kustosovim vodstvom analizirajo posamezne razstavne vsebine zbirke Mejniki ob poti. Na konkretnih primerih odkrivajo in spoznavajo vlogo muzeja in kustosovo delo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

  | V 4+, OŠ/1, 2 |
 • Perkmandelc vam predstavi

  Perkmandelc predstavi rudarja ter njegovo delo s fotografijami, rudarskimi atributi in ambientalno postavitvijo vhoda v rudnik. Učna ura z risanimi predlogami in delovnimi listi.

  | V4+, OŠ/1 |
 • Moj kraj nekoč in danes

  Učenci z vodenim ogledom zbirke in delovnimi listi spoznajo značilnosti domačega kraja (Hrastnik, Zagorje). Pridobljeno znanje utrdijo z izdelavo “panoja” oz. plakata. Fotografsko gradivo dobijo v muzeju.

  | OŠ/1, 2 |
 • Tehnični dan v muzeju: šola nekoč in danes v domačem kraju, pišemo s peresnikom, izdelamo cof …

  Tehnični dan je sestavljen iz treh delov: Pri učni uri se učenci seznanijo z zgodovino šolstva v domačem kraju in spremembami pri pouku od prvih organiziranih oblik poučevanja do danes. Delavnica poteka v sodelovanju s Slovenskim šolskim muzejem iz Ljubljane in temelji na aktivnem sodelovanju vsakega posameznika pri učni uri lepopisa iz leta 1930 ter omogoča izkustveno in čustveno doživetje. V muzejski ustvarjalnici se otroci seznanijo z vsebinami predmeta ročna dela. Praktično se preizkusijo v izdelavi volnenega cofa – pajacka ali šivanja gumba.

  | OŠ/2, 3 |
 • Tehnični dan v muzeju: Muzej se predstavi, S čim so se igrali naši dedki in babice? Naredi sam!

  Tehnični dan je sestavljen iz dveh delov. Pri učni uri se učenci na primeru stalnih in občasnih razstavnih vsebin seznanijo z muzejem kot kulturno institucijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. V muzejski delavnici pa se seznanijo z igračami “dedkov” in “babic” oz. delavskih otrok iz prve polovice 20. stoletja. Pod vodstvom demonstratorjev si izdelajo tri različne igrače. Tako jim omogočimo, da sami odkrivajo in spoznavajo vlogo muzeja in kustosovo delo pri ohranjanju materialne in nematerialne dediščine.

  | OŠ/2 |
 • Tehnični dan v muzeju: Lutka v muzeju in lutkovna predstava na marionetnem odru v zbirki Lutke in lutkarji

  Tehnični dan je sestavljen iz treh delov. Pri učni uri z delovnimi listi udeležence seznanimo z različnimi vrstami lutk in jim z ogledom razstave Lutke in lutkarji predstavimo zgodovino lutkarstva v Hrastniku. Nato sledi ogled lutkovne predstave po izboru obiskovalcev v izvedbi Marionetnega gledališča Jurček iz Hrastnika na čisto pravem marionetnem odru v samem razstavnem prostoru. V muzejski ustvarjalnici Moja lutka jim nato omogočimo, da vsak izdela naprstno in plosko lutko oz. v dvojicah pa še mimično lutko (izdelke odnesejo domov).

  | V5+, OŠ/1,2 |
foto: arhiv ZMT
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole