foto: Borut Grce

Muzeji radovljiške občine

foto: Borut Grce

Čebelarski muzej

Odprto

Odprto: januar, februar TO–PE od 8. do 15. ure, marec, april, november, december
TO, ČE, PE od 8. do 15. ure, SR, SO, NE od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure, maj–oktober TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: 2 €.

Prost vstop: spremljevalci. 

Cena delavnic: od 2 do 4 €.

Naslov

Linhartov trg 1, 4240 Radovljica

Telefonska številka

04/532 05 20, 04/532 05 24

Stalne razstave

 • Čebelarski muzej v Radovljici

  Čebelarski muzej v baročni graščini v starem delu mesta predstavlja bogato tradicijo slovenskega čebelarstva, ki je v 18. in 19. stoletju pomenilo pomembno kmetijsko panogo. Tehniški del muzeja prikazuje najbolj tipična čebelja bivališča in čebelarsko orodje, biološka soba življenje in delo naše avtohtone čebele kranjske sivke (poleti tudi v živo v opazovalnem panju), likovni del pa fenomen slovenske ljudske kulture, poslikane panjske končnice.

Pedagoški programi

 • Vodenje

  Mlajše obiskovalce po muzeju vodi lutka čebelice Cvetke, ki jim predstavi svojo družino.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Izdelki iz čebeljega voska

  Udeleženci izdelajo svečke in okraske iz čebeljega voska.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Delavnica Medjedek

  Udeležencem po vodenju po Čebelarskem muzeju preberemo pesmico o Medjedku, se pogovorimo v vsebini, nato poslikajo panjsko končnico.

  | V/3+, OŠ/1 |
foto: arhiv MRO

Mestni muzej

Odprto

Odprto: januar, februar TO–PE od 8. do 15. ure, marec, april, november, december TO, ČE, PE od 8. do 15. ure, SR, SO, NE od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure, maj–oktober TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: 2 €.

Prost vstop: spremljevalci.

Cena delavnic: od 2 € do 10 €.

Naslov

Linhartov trg 1, 4240 Radovljica

Telefonska številka

04/532 05 20, 04/532 05 24

Informacije

Jerneja Jelovčan Koselj, mro@mro.si

Stalne razstave

 • Anton Tomaž Linhart (1756–1795): »Zdaj premišljujem o tem, kako bi mogel postati znan.«

  V baročni graščini  je na ogled razstava o enem izmed najznamenitejših Slovencev, razsvetljencu, intelektualcu, prvemu dramatiku, začetniku sodobnega slovenskega zgodovinopisja.

Pedagoški programi

 • Vodenje po stalni razstavi
  | OŠ, SŠ |
 • Vodenje po starem mestnem jedru Radovljice

  Učenci spoznajo staro mestno jedro Radovljice in njegove posebnosti, seznanijo se z zgodovino mesta in okolice.

  | OŠ, SŠ |
 • Silhueta

  Spoznavanje tehnike izdelave silhuet. Obiskovalci si ogledajo postopek izdelave silhuet in si izdelajo svojo.

  | OŠ, SŠ |
 • Živimo Linhartovo mesto

  Sklop treh delavnic. Udeleženci spoznavajo umetnost v Linhartovem času.

  | OŠ/3, SŠ |
foto: arhiv MRO
foto: arhiv MRO

Kovaški muzej v Kropi

foto: arhiv MRO
Odprto

Odprto: januar, februar TO–PE od 8. do 15. ure, marec, april, november, december TO, ČE, PE od 8. do 15. ure, SR, SO, NE od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure, maj–oktober TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: 2 €.
Prost vstop: spremljevalci. 

Cena delavnic: od 2 € do 4 €.

Naslov

Kropa 10, 4245 Kropa

Telefonska številka

04/533 72 00, 04/533 72 05

Stalne razstave

 • Tehnično-zgodovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja

  Hkrati pa muzej prikazuje tudi gospodarske, socialne, demografske in kulturne razmere v Kropi in sosednjih železarskih krajih pri Radovljici od 15. stoletja do propada fužin v 19. stoletju in ročnega žebljarstva v 20.stoletju.

 • Umetniško kovani železni izdelki

  Posebna muzejska zbirka izdelkov mojstra Jožeta Bertonclja.

Pedagoški programi

 • Ogled Kovaškega muzeja in prikaz kovanja žebljev v vigenjcu Vice

  Udeleženci si ogledajo Kovaški muzej v Kropi in ročno kovanje žebljev, v čemer se lahko preizkusijo tudi sami.

  | V/3+, OŠ, SŠ |
 • Kroparski kovači in koledniki

  Ogled dokumentarnih filmov Metoda in Milke Badjura iz let 1954 in 1967.

  | V/3+, OŠ, SŠ |
 • Vodenje po Kropi

  Seznanjanje z zgodovino kraja.

  | V/3+, OŠ, SŠ |
foto: arhiv MRO

Muzej talcev

Odprto

Odprto: marec, april, november in december SR in SO  od 9. do 13. ure,  NE od 13. do 17. ure, v maju, juniju, septembru in oktobru TO– PE od 9. do 13. ure, SO–NE od 13, do  18. ure, julij in avgust  TO–NE od 13. do 18. ure, januarja, februarja zaprto.

Vstopnina: 1,50 €.
Prost vstop: spremljevalci.

Naslov

Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

Telefonska številka

04/ 533 37 90, 04/532 05 20

Stalne razstave

 • Spominski muzej

  V graščini Katzenstein so bili med nacistično okupacijo gestapovski zapori. Del nekdanjih jetniških celic v prizidku h graščinski stavbi je preurejen v spominski muzej, v parku in bližnji Dragi pa sta grobišči talcev.

Pedagoški programi

 • Vodenje po muzeju
  | SŠ |
foto: arhiv MRO

Galerija Šivčeva hiša

foto: arhiv MRO
Odprto

Odprto: TO–NE od januarja do aprila, v novembru in decembru od 10. do 12. ure in  od 16. do 18. ure, v maju, juniju, septembru in oktobru od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure, v juliju in avgustu  od 10. do 13. ure in od 17. do 20. ure.

Vstopnina: 2 €
Prost vstop: spremljevalci. 

Cena delavnic: 4 €.

Naslov

Linhartov trg 1, Radovljica

Telefonska številka

04/ 532 05 20, 04/ 532 05 24

Stalne razstave

 • Meščanska hiša iz sredine 16. stoletja

  Šivčeva hiša postavljena v zgodovinsko jedro Radovljice, se s svojo bogato zunanjo in notranjo arhitekturno podobo uvršča med pomembne kulturne spomenike poznogotskega stavbarstva pri nas. Po restavriranju leta 1976 se je razkrila vsa njena izvirna lepota, tako fasada s poslikavo in z razgibano oblikovanimi stavbnimi členi kot tudi notranjost s stebriščno vežo v pritličju in kuhinjo, kaščo ter predvsem z reprezentativno bivalno sobo v nadstropju.  Zdaj ta soba s svojim izjemnim ambientom služi kot poročna dvorana, medtem ko je stebriščna veža likovna galerija.

Pedagoški programi

 • Ilustracije

  Spoznavanje stalne zbirke ilustracij Galerije Šivčeva hiša.

  | V/3+, OŠ, SŠ |
 • Vodenje po Šivčevi hiši

  Spoznavanje življenja v meščanski hiši.

  | V/3+, OŠ, SŠ |
foto: arhiv MRO
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole