foto: Blaž Verbič

Muzej Velenje Muzej

foto: Blaž Verbič
Odprto

TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: 1,8 € posameznik,
1,5 € na osebo v skupini,
7 € skupna vstopnica z Muzejem premogovništva.

Cena delavnic: od 5,5 € do 6,5 €.

Cena učnih ur: od 3 do 5 €.

Stalne razstave

 • Mastodont
 • Afriška zbirka
 • Med romaniko in barokom
 • Stara trgovina in gostilna
 • Ko je Velenje postajalo mesto
 • Šaleška dolina 1941–1945
 • Grajska kapela
 • Zbirka sodobne slovenske umetnosti Gorenje
 • Zbirka slikarja Lojzeta Perka
 • Zbirka kiparja Cirila Cesarja

Pedagoški programi

 • Bilo je nekoč. Na obisku pri malem mastodontu Mastiju

  Ogledamo si zbirko ostankov mastodonta: izkopane dele mastodonta in rekonstrukcijo mastodonta v naravni velikosti. Spoznamo Šaleško dolino v času mastodontov in ob računalniški projekciji izvemo, kaj se je takrat zanimivega dogajalo po svetu. Obišče nas tudi mali mastodont Masti. Poslušamo verze iz knjige O malem mastodontu Mastiju Roka Polesa in se naučimo Mastijevo pesmico. Izdelamo masko mastodonta in preprost inštrument.

  | OŠ/1 |
 • Urška in Miha v Afriki

  Z razlago in v pogovoru predstavimo Afriško zbirko Františka Foita. Otroke obišče »črnka« in jim predstavi afriške maske, fetiše, glasbila, kalebase. Poslušamo afriško pravljico, naučimo se afriške pesmice in afriškega plesa. Izdelamo afriško masko, afriško ogrlico in talisman.

  | OŠ/1 |
 • Življenje na srednjeveških gradovih

  Podamo se na sprehod okoli gradu in spoznamo obrambne dele stavbe, življenje na gradovih in kako so oblegali gradove v srednjem veku. Sprehodimo se skozi grajske prostore in si ogledamo zbirko Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem. Tu si ogledamo predmete, najdene na gradovih v dolini, ob katerih podoživimo srednjeveško življenje. Izdelamo viteški šlem, meč in kronico.

  | OŠ/1,2 |
 • Sprehod skozi preteklost Velenja

  Sprehodimo se skozi preteklost Velenja: v zbirki ostankov mastodonta spoznamo dolino pred dvema milijonoma let, izvemo, kdo so arheologi – raziskovalci preteklosti in kaj delajo. V zbirki Šaleška dolina med 10. In 17. stoletjem spoznavamo srednjeveško zgodovino doline, v zbirki Ko je Velenje postajalo mesto pa si ogledamo, kako je Velenje po vojni dobilo današnjo podobo. Pri programu sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enoto iz Celja. Seznanimo se z delom arheologa in sestavljamo ter lepimo glinene ploščice.

  | OŠ/2, 3 |
 • S časovnim strojem skozi 750-letno zgodovino Velenja

  S pomočjo “časovnega stroja” se bomo ustavili ob različnih mejnikih 750-letne zgodovine Velenja in ob raznovrstnih nalogah na zanimiv način poglobili svoje znanje o lokalni preteklosti.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Prazniki nas družijo. Prihaja pomlad. Ohranjamo velikonočne šege in navade

  Spoznavamo šege in navade cvetne nedelje in velikega tedna ter predmete, ki spadajo k prazniku: snop, malo in veliko ragljo, strelni možnar … ter njihov pomen skozi pogovor, ob projekciji ter ob ogledu tematske razstave. V različnih tehnikah barvamo jajca, naučimo se izdelati rože iz krep papirja, naredimo si snop in še kakšno pomladno presenečenje.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Zgodovinski viri in njihovo hranjenje

  Seznanimo se z vrstami zgodovinskih virov, z delom zgodovinarjev in ustanovami, v katerih delajo. Spoznamo muzej kot ustanovo, ki hrani materialne vire in dokumentacijo. Muzejski predmet ugledamo kot dokument in vir informacij, ki se ga na poseben način deponira, konservira, restavrira in razstavlja. Ogledamo si priročni arhiv s hemeroteko, fototeko, diateko in knjižnico Muzeja Velenje. Učenci prinesejo svojo fotografijo, ki jo nato opremijo za shranjevanje v fototeki. Opremljen fototečni list odnesejo domov. Učenci od doma prinesejo predmete iz lesa, kovine, keramike ali porcelana. Konservator jim pokaže, kako se z najosnovnejšo konservacijo predmet zaščiti, nato osnovno konservacijo izvedejo tudi sami.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Vloga srednjeveških gradov in podobe iz življenja na gradu

  Pogovarjamo se o gradu kot središču zemljiškega gospostva. Obhodimo grad in spoznamo obrambne dele stavbe, življenje na gradovih in obleganje gradov v srednjem veku. V zbirki Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem si ogledamo predmete, najdene na gradovih v dolini. Ob računalniški projekciji podoživimo srednjeveško življenje. Skozi vprašanja utrdimo znanje o vlogi gradov in življenju v srednjem veku. Najboljše čakajo tudi simbolične nagrade.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Obleka naredi človeka. Zgodovina oblačilnega videza na Slovenskem od 18. stoletja do danes

  Predstavimo zgodovino oblačil in oblačenja pri različnih slojih prebivalstva od 18. stoletja dalje. Ogledamo si razvoj slovenske narodne noše in nekaj primerov noš različnih slovenskih pokrajin s poudarkom na šaleški noši. Predstavimo tradicionalen postopek pridelave volne in lanenega platna ter družabno življenje ob skupinskem delu. Ogledamo si odlomke  dokumentarnih filmov o trenju lanu in pridelavi volne. V drugem delu si ogledamo predmete za predelavo volne in lanenega platna. Učenci po zgledu tkanja s statvami ročno prepletajo niti in izdelajo majhno tkanino, izvezejo monogram na robček in izdelajo preprost izdelek iz filca.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Foitovo potovanje po Afriki

  Ob računalniški projekciji se seznanimo z osnovnimi geografskimi značilnostmi Afrike. Spoznamo potek potovanja Františka Foita. Predmeti, ki se nahajajo v Afriški zbirki Františka Foita, nam pomagajo spoznati kulturo in način življenja prebivalcev »črne celine«. Učenci izpolnjujejo delovne liste.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Ekskurzija - Spoznavajmo kulturno-zgodovinske znamenitosti Šaleške doline

  Vožnja po Šaleški dolini z razlago in s spremljevalnimi delovnimi listi. Pri gasilskem domu v Šaleku razlaga o dolini, gradu Šalek, gradu Ekenštajn. Ogled cerkve sv. Andreja. Na ugrezninskem območju sprehod mimo jezer, razlaga o premogovniku, spreminjanju doline, jezerih, vasi Škale, cerkvi sv. Jurija, cerkvi sv. Jakoba. V Topolšici ogled Spominske sobe podpisa delne nemške kapitulacije. V Šoštanju ogled ugreznin ob Družmirskem jezeru. Ekskurzijo po izbiri dopolnimo z ogledom ene od enot Muzeja Velenje (Velenjski grad, Kavčnikova domačija, Muzej usnjarstva na Slovenskem, Grilova domačija).

  | OŠ/ 2, 3 |
foto: Blaž Verbič

Muzej usnjarstva Muzej

Odprto

TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: 1,8 € posameznik, 1,5 € za otroka v skupini, 1,8 € za dijaka v skupini, 1,8 € za študenta v skupini, 7 € skupna vstopnica z Muzejem premogovništva.

Cena delavnic: 5,5 €.

Pedagoški programi

 • Popotni kovček usnjarskega vajenca Jureta

  Muzej usnjarstva spoznamo skozi pravljico Roka Polesa: Jaz, usnjarski vajenec Jure od jutra do večera. Otroci so aktivno vključeni. V popotnem kovčku odkrivamo predmete iz usnja ter spoznavamo način življenja, ki so ga živeli vajenci v usnjarski delavnici. Podamo se na ogled muzeja, kjer nas čakajo sporočilca, ki jih je za nas pustil usnjarski vajenec Jure. Izdelamo usnjen copatek, zapestnico in lonček za pisala.

  | OŠ/ 1 |
 • Industrializacija skozi zgodbo Muzeja usnjarstva na Slovenskem

  Seznanimo se z obrtjo, s povezovanjem v cehe in z začetkom industrializacije. Ob ogledu muzeja razložimo pojme založništvo, manufaktura in kapitalizem ter poglobimo znanje o življenju ljudi v 19. stoletju. Zabaven kviz, na katerega učenci odgovarjajo skupinsko.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Kako so živeli usnjarji. Usnjarska stanovanja danes in včeraj

  Po ogledu muzeja otroci pred delavskim stanovanjem iz prve polovice 20. stoletja spoznajo gospodinjo Marijo. Gospodinja jih seznani z domačimi opravili in prehranskimi navadami delavskih družin. Pokaže jim delavsko stanovanje, predstavi predmete, ki jih uporablja pri vsakodnevnih opravilih ter jih seznani z nekaterimi prazniki, ki jim pestrijo življenje. Dovoli jim pokukati tudi v leseno skrinjo, ki jo skrbno hrani. Otroci v skupinah odgovarjajo na vprašanja o Muzeju usnjarstva ter med seboj tekmujejo.

  | OŠ/ 2, 3 |
 • Stare šege in navade v delavskih okoljih

  Ogledamo si muzej usnjarstva. Ob računalniški projekciji spoznavamo nenavadna cehovska pravila. Na primeru mesta Šoštanj spoznavamo tudi druge mestne obrtnike. Izdelamo usnjene zapestnice.

  | OŠ/ 1, 2, 3 |
 • Pust, pust krivih ust

  Po ogledu muzeja otroke obišče Potovka, ki se je pravkar vrnila z dela. Predstavi jim življenje v Šoštanju v začetku 20. stoletja. Mesto Šoštanj je karnevalsko mesto, ki ima svojo  tradicionalno masko »koš šoštanjski«. Maska izvira prav iz usnjarske tradicije. Ob računalniški projekciji se seznanimo s tradicijo šoštanjskega pusta ter spoznamo tudi druge tradicionalne slovenske maske. V ustvarjalni delavnici izdelamo pustno masko.

  | OŠ/ 1, 2, 3 |

Kavčnikova domačija Muzej

Odprto

Odprto po dogovoru.

Vstopnina: 1,8 € posameznik, 1,5 € za otroka v skupini, 1,8 € za dijaka, študenta v skupini.

Cena delavnic: 5,5 €.

Pedagoški programi

 • Življenje nekoč

  Pomlad  na Kavčnikovi domačiji. Jesen na Kavčnikovi domačiji

  Skupaj ogledamo si štiristo let staro dimnico, biser slovenske kmečke arhitekture. Spoznamo, kako so živeli nekoč na podeželju. Letnim časom obiska prilagajamo izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov.

  | OŠ/1, 2, 3 |

Grilova domačija Muzej

Odprto

Odprto po dogovoru.

Vstopnina: 1,8 € za posameznika, 1,5 € za otroka v skupini, 1,8 € za dijaka, študenta v skupini.

Cena delavnic: 5,5 €.

Pedagoški programi

 • Življenje nekoč na Grilovi domačiji

  Ogledamo si v ekomuzej preurejeno staro viničarijo, ki obsega hišo s črno kuhinjo, gospodarsko poslopje, zelenjavni in zeliščni vrt, čebelnjak, vinograd in sadovnjak. Seznanimo se, kako so včasih živeli viničarji in spoznamo zdravilna zelišča, ki rastejo v zeliščnem vrtu. Izdelamo izdelke iz naravnih materialov, prilagojene letnemu času obiska.

  | OŠ/1, 2, 3 |

Hiša mineralov Muzej

Odprto

TO–NE od 10. do 17. ure, za najavljene skupine po dogovoru.

Vstopnina: 1,8 € za posameznika, 1,5 € za otroka v skupini,
1,8 € za dijaka, študenta v skupini.

Cena delavnic: 3 €.

Pedagoški programi

 • Minerali

  V Hiši mineralov si ogledamo geološko zbirko najrazličnejših mineralov, ki jih najdemo v Sloveniji in po svetu. Izvemo, kaj minerali sploh so, kako nastanejo, kje jih najdemo in kaj lahko počnemo z njimi. Ogledamo si multimedijsko predstavitev ter si najzanimivejše minerale ogledamo pod mikroskopom. Učenci izpolnjujejo delovne liste.

  | OŠ/2, 3 |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole