Muzej Ribnica Muzej

Odprto

od 1. maja do 30. septembra,

od TO do NE, od 10. do 13. in od 16. do 19. ure,
za najavljene skupine in pedagoške programe po dogovoru tudi ostale dni v letu.

Cena učnih ur in delavnic: od 3 do 4 € (vodenje po muzejskih razstavah je všteto v ceno).

Cena rokodelskih delavnic: od 6 do 10 €.

Naslov

Cesta na Ugar 6,
1310 Ribnica

Telefonska številka

T: 01 835 0376

Stalne razstave

 • Suha roba in lončarstvo

  Etnološka zbirka domačih obrti

 • Ribnica, veličina majhnosti

  Od prazgodovinske naselbine pri Žlebiču do devetdesetih let 20. stoletja

 • Boj krvavi zoper čarovniško zalego

  Razstava o čarovniških procesih na Slovenskem in Ribniškem

 • Dr. Zmaga Kumer: Razkrivanje pesemskega izročila

  Spominska soba s strokovno knjižnico in avdiovizualnimi pripomočki

Občasne razstave

 • Gostilne, kot smo jih poznali nekoč

  Pregled gostilniškega vsakdana v 20. stoletju

 • Iz muzejskih zbirk

  Cikel razstav, vsako leto od 3. decembra do 31. marca

Pedagoški programi

 • Vodstva po stalnih in občasnih razstavah

  Vodstva po razstavah so prilagojena različni javnosti.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Muzejske učne ure z delovnimi listi

  Učne ure z delovnimi listi so vezane na razstavo Suha roba in lončarstvo, razstavo Boj krvavi zoper čarovniško zalego ter Ribniški grad. Te vsebine je učencem laže približati s pomočjo delovnih listov.

  | OŠ 2, 3 |
 • Iz hiše v svet

  Vsebina delavnice se navezuje na jezik in narečja, saj je vsebina razstave Iz hiše v svet zapisana tudi v narečju. Za razvedrilo poskrbimo z igrami spomin, špana in človek ne jezi se. Pedagoška ura poteka ob digitalni razstavi z istoimenskim naslovom.

  | v, OŠ |
 • Ribniška abeceda

  Preko predmetov ali slik se otroci spoznavajo z ribniškima tradicionalnima obrtema – suho robo in lončarstvom. V povezavi s tema dvema obrtema je izbranih 25 predmetov oz. slik, ime vsakega od njih se začne na drugo črko. Delavnico lahko izvedemo tudi v obliki tekmovanja (npr. kviz).

  | OŠ/1 |
 • Zlata ribica

  Poslušanje bajke o nastanku Ribnice. Otroci nato izdelajo mavčni odlitek ribe oz. ribniškega grba in ga pobarvajo s tempera barvicami.

  | OŠ/1 |
 • Odkrivanje muzejskega čarobnega napoja

  V ribniškem muzeju poznajo recept za čarobni napoj. Z otroki bomo poskušali najti sestavine, spoznavali zelišča in skuhali čarobni napoj.

  | OŠ/1, 2 |
 • Izdelava grajske razglednice

  Otroci se sprehodijo po grajskem dvorišču in preko slik spoznajo, kako mogočen je bil nekdaj Ribniški grad. V drugem delu izdelajo grajsko razglednico s poljubnim grajskim motivom in jo pošljejo staršem/prijateljem…

  | OŠ/2 |
 • Gostilniške igre

  V sklopu razstave Gostilne, kot smo jih poznali nekoč, bodo otroci spoznavali igre s katerimi so se nekdaj kratkočasili obiskovalci gostiln.

  | OŠ/2 |
 • Arhitekt za en dan

  Spoznavanje arhitekture gradu, izdelovanje makete nekdanjega Ribniškega gradu.

  | OŠ/3 |
 • Suha roba in lončarstvo

  Učenci se na muzejski razstavi seznanijo z ribniško preteklostjo, s posebnim poudarkom na tradicionalnih obrteh – suhi robi in lončarstvu. Nato pod mentorstvom izkušenega rokodelca naredijo uporaben izdelek (pleteno košarico, leseno peresnico, leseno igračo, glineno skledo, glineno piščal), ki ga odnesejo s seboj. Delavnica je primerna tudi kot tehniški dan.

  | V, OŠ, SŠ |
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole