foto: arhiv LMŠK

Muzej na prostem na grajskem vrtu s Škoparjevo hišo, mlinom in kozolcem Muzej

foto: arhiv LMŠK

Brezplačen voden ogled.

Informacije

Mira Kalan
04/ 517 04 04
mira.kalan@loski-muzej.si

Stalne razstave

 • Škoparjeva hiša z zasnovo iz 16. stoletja

  Sodi v tip hiše s črno kuhinjo in predstavlja bivalno kulturo kajžarjev in malih kmetov. Na grajskem pobočju so na ogled kmečki mlin in stope.

Pedagoški programi

 • Vodeni ogled

  V prvobitnem okolju si otroci ogledajo hišo in gospodarske objekte ter pri tem spoznavajo nekdanjo bivalno kulturo kajžarjev in malih kmetov.

  | OŠ/1, 2 3, SŠ |
 • Od zrna do kruha – kruh kot vrednota

  Program poteka  v  prvobitnem okolju Škoparjeve hiše in otroke seznanja z dediščino peke kruha pri nas, simboliko kruha ter s tem povezanimi šegami in pregovori. Otroci opazujejo mojstrico pri peki, spoznajo različne vrste žit, kmečko orodje in kuhinjsko posodje. Sami zamesijo testo in poskusijo svoj kruhek, spečen v kmečki peči.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: arhiv LMŠK
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole