foto: arhiv LMŠK

Muzej na prostem na grajskem vrtu s Škoparjevo hišo, mlinom in kozolcem Muzej

foto: arhiv LMŠK

Brezplačen voden ogled.

Informacije

Mira Kalan
04/ 517 04 04
mira.kalan@loski-muzej.si

Stalne razstave

 • Škoparjeva hiša z zasnovo iz 16. stoletja

  Sodi v tip hiše s črno kuhinjo in predstavlja bivalno kulturo kajžarjev in malih kmetov. Na grajskem pobočju so na ogled kmečki mlin in stope.

Pedagoški programi

 • Pripovedke pri teti v Škoparjevi hiši

  Program se odvija v avtentičnem okolju muzeja na prostem na grajskem vrtu. Otrokom predstavimo, kako so živeli v Škoparjevi hiši pred 100 in več leti. Ugotovimo, da je hiša krita s skriljem, da ima lesene žlebove, da so bili sestavni del kmečke hiše tudi hlev, skedenj in svinjak. Spoznali bodo črno kuhinjo in stare kuhinjske pripomočke, krušno peč, star šivalni stroj in druge uporabne predmete v hiši. V razgovoru z otroki vseskozi primerjamo življenje nekoč in danes.

  | V/5+, OŠ/1 |
 • Vodeni ogled

  V prvobitnem okolju si otroci ogledajo hišo in gospodarske objekte ter pri tem spoznavajo nekdanjo bivalno kulturo kajžarjev in malih kmetov.

  | OŠ/1, 2 3, SŠ |
 • Od zrna do kruha – kruh kot vrednota

  Program poteka  v  prvobitnem okolju Škoparjeve hiše in otroke seznanja z dediščino peke kruha pri nas, simboliko kruha ter s tem povezanimi šegami in pregovori. Otroci opazujejo mojstrico pri peki, spoznajo različne vrste žit, kmečko orodje in kuhinjsko posodje. Sami zamesijo testo in poskusijo svoj kruhek, spečen v kmečki peči.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: arhiv LMŠK
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole