foto: Nina Sotelšek

Mestni muzej Krško Muzej

foto: Nina Sotelšek
Odprto

TO do SO od 10. do 18. ure, NE od 14. do 18. ure.

Zaprto: ponedeljki in prazniki (razen 8. februar) ter 24. in 31. december.

Za najavljene skupine je muzej odprt po dogovoru tudi izven odpiralnega časa.

Vstopnina: prost vstop.
Cena delavnic: od 1,5 € do 3 €.

Naslov

Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško

Telefonska številka

07/ 49 21 100
07/ 62 09 244

Stalne razstave

 • Vladimir Štoviček – Jaz sem čist realist, abstraktna umetnost ni zame

  Akademski kipar in medaljer Vladimir Štoviček je sooblikoval umetnost 20. stoletja. Razstava ponuja vpogled v več kot šest desetletij njegovega ustvarjanja.

 • Valvasorjevi v Krškem

  Razstava je posvečena življenju Janeza Vajkarda Valvasorja in njegove družine v Krškem.

 • Meščanka Josipina Hočevar

  Razstava je posvečena Josipini Hočevar, gospodarstvenici, mecenki, dobrotnici in izjemni ženski 19. stoletja.

 • Dolgo razsvetljensko 18. stoletje

  Razstava predstavlja območje, ki ga povezuje reka Sava, in je rezultat projekta Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom. 

 • Soba medičarstva in lectarstva

  Razstava predstavlja dediščino rokodelstva na čezmejnem območju in predstavlja projekt Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi z akronimom Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom, ki je potekala od 1. 9. 2009 do 1. 3. 2012.

 • Prvi krški borci

  Razstava se nahaja v prostoru muzeja, kjer so živeli trije izmed desetih prvih krških borcev. Gre za skupino mladih upornikov okupatorju, ki so s svojim delovanjem zaznamovali zgodovino Krškega. 

 • Neviodunum – rimsko mesto ob reki Savi

  Sredi Krškega polja, na območju današnje vasi Drnovo je nekoč stalo pomembno rimsko pristanišče Neviodunum. Gostujoča razstava Posavskega muzeja Brežice razkriva pomembne arheološke najdbe.

 • Mencingerjeva hiša

  Med najpomembnejše in najstarejše zidane hiše v Krškem uvrščamo Mencingerjevo hišo, poimenovano po pisatelju, odvetniku in politiku Janezu Mencingerju. Ob raziskovanju in iskanju pravega krškega domovanja slavnega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja je dr. Boris Golec med prebivalce hiše številka 37 dodal tudi Valvasorjeve.

  Obisk omogoča vpogled v rast stavbe skozi stoletja, izjemne renesančne freske iz 16. stoletja, na ogled je tudi Mencingerjeva spominska soba s konca 19. stoletja.

Občasne razstave

 • Občasne razstave in program ob občasnih razstavah

  Ob vsaki občasni razstavi v muzejski enoti razvijemo tudi pedagoške programe.

Pedagoški programi

 • Nedeljske muzejske delavnice Pri Valvasorjevih

  Tematske delavnice so vsebinsko vezane na stalne in občasne razstave. Zasnovane so tako, da krepijo medgeneracijsko sodelovanje.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Valvasor – učenjak

  Na delavnici učenci spoznajo življenje in delo polihistorja JV Valvasorja. Preizkusijo se kot kartografi in s pomočjo preprostega pripomočka izračunajo višino sosednjih gričev.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Protestantizem

  Udeleženci se  seznanijo  z življenjem in delom Primoža Trubarja, Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina in se sprehodijo po »Bohoričevi šoli«. Na koncu jih preseneti animator v podobi znamenitega protestanta.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Knjigoveštvo

  Učencem predstavimo knjigo in njeno zgodovino. S pomočjo animatorjev iz vnaprej pripravljenih materialov korak za korakom samostojno izdelajo svojo knjigo.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Camera obscura

  Udeleženci spoznajo delovanje camere obscure. Pripravljenih je več različnih formatov camer obscur, s katerimi fotografirajo in posnete fotografije razvijejo v muzejski temnici.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Vstopi v camero obscuro

  V leseni cameri obscuri udeleženci spoznajo direktni nemehanski prenos slike zunanjosti. Nato narišejo svoj prizor in rešijo učno križanko, s katero obnovijo pridobljeno znanje.

  | OŠ/2, 3 , SŠ |
 • Fotografije iz vžigalične škatlice

  Vžigalična škatlica služi kot camera obscura. Animator učence korak za korakom vodi skozi postopek izdelave fotoaparata iz vžigalične škatlice. Na koncu skupaj posnamejo fotografije.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Kemogram

  Z delavnico združujemo principe fotografije in slikarstva. Udeleženci rišejo in slikajo s fotografskim razvijalcem in fiksirjem na svetlobno občutljiv foto-papir.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Sprehod skozi staro mestno jedro

  Udeleženci spoznavajo znamenitosti starega  mestnega jedra in njegove nekdanje prebivalce, obiščejo Galerijo Krško, Mestni muzej Krško in Mencingerjevo hišo.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Sava spoznava Krško

  Otroci se sprehodijo po krožni zgodovinski poti deklice Save. Na slikovit način spoznajo življenje in delo znamenitih Krčanov, hkrati pa spoznavajo zgodovinsko pomembne lokacije mesta.

  | V/3+, OŠ/1, 2 |
 • Muzejska razglednica

  Na ogledu muzejskih zbirk in razstav se učenci srečajo z muzejskimi predmeti in zgodbami. V drugem delu napišejo razglednice svojim domačim – skorajda že  pozabljen način komuniciranja.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Medičarstvo in lectarstvo

  V sobi medičarstva in lectarstva, ki je rezultat projekta Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom,  učenci raziskujejo čebelnjak z izdelki čezmejnih rokodelcev ali si ogledajo dokumentarni film.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Uporniški klobuk

  Učenci izdelajo uporniške klobuke in jih okrasijo z zimzelenom in petelinjim peresom. Nato z  vnaprej določenimi liki in kostumi zaigrajo izbran prizor dogajanja med kmeti na predvečer bitke pri Krškem.

  | OŠ/1, 2 |
 • Na obisku pri Josipini

  Po spoznavanju življenja in delovanja Josipine Hočevar – gospodarstvenice, mecenke in dobrotnice – udeležence sprejme »Josipina Hočevar« – animatorka.

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Kaj mi govorijo Štovičkovi kipi?

  Ob ogledu razstave animator predstavi akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička, nato sledi delo v skupinah in “pogovor s kipi”.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Mencingerjeva hiša

  Učencem omogoča odkrivanje različnih stoletij, predvsem renesančnih fresk  iz 16. stoletja, Mencingerjeve sobe s konca 19. stoletja in sušilnice sadja v pritličju hiše.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: Anita Radkovič

Galerija Krško Galerija

Odprto

TO–SO od 10. do 18. ure, NE od 14. do 18. ure.
Zaprto: PO in prazniki (razen 8. februar), 24. In 31 december.
Za najavljene skupine odprto izven odpiralnega časa.

Vstopnian: vstop prost.
Cena delavnic: od 1,5 do 3 €.

Naslov

Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško

Telefonska številka

07 49 21 100
07 62 09 244

Enota Kulturnega doma Krško

Občasne razstave

 • Občasne razstave in program ob občasnih razstavah

  Ob vsaki občasni razstavi v muzejski enoti razvijemo tudi pedagoške programe.

foto: Boštjan Colarič

Grad Rajhenburg Muzej

foto: Boštjan Colarič
Odprto

Od oktobra do marca: TO–PE od 10. do 16. ure, SO - NE  od 10. do 17. ure,
Od aprila do septembra: TO–NE od 10. do 18. ure, NE od 10. do 18. ure.
Od 3. SO v juniju do konca avgusta TO – NE od 10. do 20. ure.
Zaprto: PO, 1 januar, 1. november, 24., 25., 26. in 31. december.
Za najavljene skupine je grad odprt po dogovoru tudi izven odpiralnega časa.

Vstopnina:
študenti, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci  3 €.
Organizirane skupine  več kot deset oseb: študentje, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci  2,5 €.

Prost vstop: predšolski otroci, invalidi, člani Slovenskega muzejskega društva, ICOM-a in drugih strokovnih društev, povezanih z muzejsko in dediščinsko dejavnostjo ter novinarji (z dokazili).

Cena delavnic: od 1,5 € do 5 €.

Enota Kulturnega doma Krško

Na gradu deluje Muzej novejše zgodovine Slovenije, enota Brestanica.

Stalne razstave

 • Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg

  Razstava predstavlja prenovo gradu, ob kateri so sočasno potekale arheološke in stavbne raziskave. Te so odkrile izjemno pomembne stavbne elemente zlasti iz časa od 12. do sredine 16. stoletja, ki so nadgradili poznavanje stavbnega razvoja enega najpomembnejših kulturnih spomenikov grajske arhitekture na Slovenskem.

 • Trapisti v Rajhenburgu

  Menihi trapisti so bili lastniki gradu Rajhenburg in obsežnih posesti od leta 1881 do 1947. Na posavskem podeželju so še vedno prisotne in zaznavne njihove močne sledi. Pripravil: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Enota Brestanica.

 • Grajsko pohištvo 18. in 19. stoletja iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

  Pohištvo obiskovalcem poleg estetskega užitka ob pogledu na njegove prefinjene oblike spregovori tudi o svojih izdelovalcih, lastnikih in uporabnikih.

 • Polona Demšar: 16432

  Razstava je nastala iz raziskovanja in čutenja lastnih korenin, prepletenih z usodami številnih, ki so jih zaznamovali politični režimi 20. stoletja.

 • Spomin na Brestanico – Brestanica na razglednicah

  Predstavljen je izbor donacije več kot 300 razglednic nekdanjega Rajhenburga in sedanje Brestanice, skozi katerega spoznavamo razvoj kraja in življenja v njem v celotnem 20. stoletju.

 • Slovenski izgnanci 1941 - 1945

  Na razstavi spoznavamo raznarodovalno politiko nemškega okupatorja v Slovenskem prostoru. Skozi življenske zgodbe so predstavljene usode izgnancev s celotnega slovenskega ozemlja. Pripravil: Muzej novejše zgodovine, Enota Brestanica.

 • Primož Kozmus, Odličja

  Na razstavi so predstavljena odličja z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev najboljšega slovenskega atleta ter enega najuspešnejših športnikov v zgodovini Slovenije.

Občasne razstave

 • Občasne razstave inprogram ob občasnih razstavah

  Ob vsaki občasni razstavi v muzejski enoti razvijemo tudi pedagoške programe.

Pedagoški programi

 • Ogled obnovljenega gradu Rajhenburg

  Obiskovalci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja, z vodičem se sprehodijo po celotnem gradu in se seznanijo z zgodbami preteklih stoletij.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Trapisti in čokolada na gradu Rajhenburg

  Kot del projekta Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin, je bila leta 2013  narejena rekonstrukcija trapistovske čokolade.  Po ogledu razstave sledita prikaz in izdelovanje čokoladnih izdelkov.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Slovenski izgnanci 1941 - 1945

  Vodenju po razstavi sledi ogled filma, ki prikazuje usodo slovenskih izgnancev. Grad je Rajhenburg je bil največje preselitveno taborišče v Sloveniji. Na delavnici udeleženci izdelajo svetinjico z identifikacijsko številko, kakršno so spoznali na razstavi.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Zeliščni kruhek

  Udeleženci se sprehodijo po grajskem zeliščnem vrtu, rezultatu projekta Zelišča Posavja. S čim več čutili spoznajo različna zelišča ter v grajskih prostorih pripravijo svoj zeliščni kruhek.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3 |
 • Iskanje grajskega zaklada

  Otroci po gradu iščejo skrita sporočila in ob tem spoznavajo arhitekturo gradu in razstave v njem. Na koncu pa jih najdena sporočila pripeljejo do skritega zaklada.

  | V/3+ |
 • Kako zraste grad

  Mladi raziskovalci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja. Na delavnici z lesenimi gradniki zgradijo različne stavbe: od preprostih hiš, pa do gradu.

  | V/3, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Zeliščni vrt in mošnjiček za zelišča

  Udeleženci si ogledajo zeliščni vrt gradu, rezultat projekta Zelišča Posavja, na delavnici pa ukrojijo, zašijejo in okrasijo vrečke za zelišča.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Arhitekturni detajli gradu Rajhenburg

  Obiskovalci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja, na delavnici pa se osredotočijo na določen arhitekturni člen in ga poustvarijo v izbrani likovni tehniki.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Rast naselij ob gradovih

  Udeleženci spoznajo grad in se seznanijo z rastjo naselja pod njim. Na delavnici pa se seznanijo z urbanističnimi zakonitostmi vaškega, trškega in mestnega jedra ter jih uporabijo pri izdelavi maket.

  | OŠ/2, 3 |
foto: Helena Rožman
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole