foto: Nina Sotelšek

Mestni muzej Krško Muzej

foto: Nina Sotelšek
Odprto

TO-SO od 10. do 18. ure, NE od 14. do 18. ure.

Zaprto: PO, 1. januar, 1.november, 24.- 26. december in 31. december.

Za najavljene skupine je muzej odprt po dogovoru tudi izven odpiralnega časa.

Vstopnina: prost vstop.
Cena delavnic: od 1,5 € do 3 €.

Naslov

Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško

Telefonska številka

07/ 49 21 100
07/ 62 09 244

Stalne razstave

 • Vladimir Štoviček – Jaz sem čist realist, abstraktna umetnost ni zame

  Mestni muzej Krško hrani in predstavlja največjo zbirko akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička. Kot pove naslov razstave, je Štoviček ustvarjal v maniri realizma. Najraje je upodabljal človeka. V njegovi zapuščini je veliko portretov znanih Slovencev, otrok in nekaj aktov. Med obema svetovnima vojnama je upodabljal tragedijo revnih ljudi. Kiparjeva razstava je prenovljena vsaki dve leti.

 • Valvasorjevi v Krškem

  Janez Vajkard Valvasor je v Krškem preživel zadnje mesece življenja. Na razstavi je predstavljena osebnost kranjskega polihistorja in njegovo delo. Obiskovalci se ob razstavi lahko preizkusijo v oblačenju krinoline in korzeta. Pomemben del razstave je tudi faksimile grafične zbirke Iconotheca Valvasoriana.

   

 • Meščanka Josipina Hočevar

  Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Mestnim muzejem Radovljica predstavlja Josipino Hočevar, gospodarstvenico, mecenko, dobrotnico in izjemno žensko 19. stoletja. Spoznavamo pa tudi mesto Krško ob prelomu 19. v 20. stoletje.

 • Dolgo razsvetljensko 18. stoletje

  Razstava odstira poglede v čas, ko je mesto dobilo opazno drugačno podobo, krški grad in mestno obzidje sta se spremenila v ruševini, leseno gradnjo v mestnem jedru so nadomeščale zidane stavbe. V mestu ob Savi so se še čutili odmevi preganjanja čarovnic, strahovi preteklosti pa so se vedno bolj umikali tehnološkemu napredku. Širjenje monarhije je povzročilo tudi povečanje rečnega prometa, s tem pa je reka Sava ponovno postala pomembna transportna pot.

 • Soba medičarstva in lectarstva

  Medičarstvo je bilo  eno najdlje ohranjenih obrtnih dejavnosti v Krškem, saj je medičarska delavnica Stary  delovala v mestu vse do  leta 1956. Obiskovalci  lahko raziskujejo muzejsko vitrino »čebelnjak« ali si ogledajo dokumentarni film o dediščini obrti.

 • Prvi krški borci

  Razstava predstavlja skupino, ki je imela vse značilnosti zgodnjega partizanstva. Zbirala se je v gozdu Žvika nad Krškim, kjer so snovali prve akcije, vendar je okupator zaradi pomanjkanja previdnosti, neizkušenosti in dvojne izdaje prve organizatorje odpora uničil že v začetku njihovega delovanja. Gre za uničenje prve odporniške skupine na Slovenskem po okupaciji. 

 • Mencingerjeva hiša

  Med najpomembnejše in najstarejše zidane hiše v Krškem uvrščamo Mencingerjevo hišo, poimenovano po pisatelju, odvetniku in politiku Janezu Mencingerju. Obiskovalcem omogoča odkrivanje različnih stoletij, predvsem renesančnih fresk iz 16. stoletja in Mencingerjeve sobe s konca 19. stoletja.

Občasne razstave

 • Krške vedute: mestne insignije

  Dragocene in zgodovinsko izjemno pomembne insignije mesta Krško uvrščamo med najpomembnejše ohranjene predmete premične kulturne dediščine Posavja. Skozi njih spoznavamo rast naselja iz trške v mestno naselbino. Razstava je nastala ob 540. obletnici pridobitve mestnih pravic in je rezultat sodelovanja med Mestnim muzejem Krško in Posavskim muzejem Brežice.

 • 2. pogled v Štovičkov depo: portretne plastike

  Občasna razstava Portretne plastike, je druga iz cikla razstav Pogled v Štovičkov depo. Predstavlja izbor mavčnih plastik, ki so v lanskem letu doživele konservatorsko-restavratorsko prenovo - štirinajst doprsnih portretov, ki so nastali med leti 1913 in 1975.

 • 80. so bila leta … v Krškem (od 16. junija 2018)

  Razstava govori o življenju v občini Krško med leti 1980 in 1991. Zasnovana je med-disciplinarno, saj se v svoji raziskavi ukvarja s področji zgodovine, upravne ureditve, preživljanjem vsakdanjika, življenjem najstnikov, glasbe, muzejske dejavnosti in športa.

   

Pedagoški programi

 • Vodenje po stalnih in občasnih razstavah

  Starostni stopnji prilagojena predstavitev razstav akademskega kiparja Vladimirja Štovička, Valvasorjevi v Krškem, Valvasorjev kabinet, Meščanka Josipina Hočevar, Dolgo razsvetljensko 18. st., Pot medičarstva in lectarstva, Prvi krški borci ter muzejskega dela Mencingerjeve hiše.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Nedeljske muzejske delavnice

  Tematske delavnice so vsebinsko vezane na stalne in občasne razstave. Zasnovane so tako, da krepijo medgeneracijsko sodelovanje.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Valvasor – učenjak

  Na delavnici učenci spoznajo življenje in delo polihistorja JV Valvasorja. Preizkusijo se kot kartografi in s pomočjo preprostega pripomočka izračunajo višino sosednjih gričev.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Protestantizem

  Udeleženci se seznanijo z življenjem in delom Primoža Trubarja, Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina. Spoznajo čas protestantizma ter njegove sledi v Krškem in okolici, poudarek pa je na freskah s portreti, ki so bile odkrite ob prenovi Mencingerjeve hiše v starem mestnem jedru Krškega.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Knjigoveštvo

  Udeležencem predstavimo knjigo, njeno zgodovino (materiale, vrste knjig, načine vezave …), nato s pomočjo animatorjev iz vnaprej pripravljenih materialov korak za korakom izdelajo svojo knjigo.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Fotografiranje s camero obscuro

  Udeleženci spoznajo delovanje camere obscure. V leseni cameri obscuri spoznajo direktni prenos slike zunanjosti. Fotografirajo z več različnimi formati camer obscur in posnete fotografije razvijejo v muzejski temnici.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Kemogram

  Z delavnico združujemo principe fotografije in slikarstva. Udeleženci rišejo in slikajo s fotografskim razvijalcem in fiksirjem na svetlobno občutljiv foto-papir.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Razglednica iz muzeja

  Učence popeljemo na sprehod po starem mestnem jedru Krškega, kjer spoznajo mestne znamenitosti. Ogled mesta zaključijo v muzeju, kjer ob navodilih napišejo razglednico s svojimi vtisi. Le to po pošti odpošljemo naslovnikom.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Uporniški klobuk

  Udeleženci delavnice se seznanijo s tematiko kmečkih uporov, nato izdelajo uporniške klobuke in jih okrasijo s pušpanom in petelinjim peresom ter zaigrajo izbrani prizor kmečkega upora.

  | OŠ/ 2, 3, SŠ |
 • Na obisku pri Josipini

  Učenci spoznajo Josipino Hočevar in njeno vlogo pri razvoju mesta in šolstva ter v nadaljevanju tudi učenja rokodelskih veščin. Na koščke platna (s kombinacijo različnih vbodov ali na vnaprej narisanem motivu) prišijejo gumbe.

  | OŠ/1, 2, 3 |
 • Mencingerjeva hiša

  Učencem omogoča odkrivanje različnih stoletij, predvsem renesančnih fresk  iz 16. stoletja in Mencingerjeve sobe s konca 19. stoletja in sušilnice sadja.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: Nina Sotelšek
foto: Nina Sotelšek

Galerija Krško Galerija

foto: Nina Sotelšek
Odprto

TO–SO od 10. do 18. ure, NE od 14. do 18. ure.
Zaprto: PO, 1. januar, 1.november, 24.- 26. december in 31. december.
Za najavljene skupine je muzej odprt po dogovoru tudi izven odpiralnega časa.

Vstopnina: vstop prost.
Cena delavnic: od 1,5 do 3 €.

Naslov

Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško

Telefonska številka

07/ 49 21 100
07/ 62 09 244

Občasne razstave

 • Občasne razstave in program ob občasnih razstavah

  Ob vsaki občasni razstavi v muzejski enoti razvijemo tudi pedagoške programe.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
foto: Boštjan Colarič

Grad Rajhenburg Muzej

foto: Boštjan Colarič
Odprto

Od oktobra do marca: TO–PE od 10. do 16. ure, SO–NE  od 10. do 17. ure,
od aprila do septembra: TO–NE od 10. do 18. ure,
od 3. SO v juniju do konca avgusta TO–NE od 10. do 20. ure.
Zaprto: PO, 1. januar, 1. november, 24., 25., 26. in 31. december.
Za najavljene skupine je grad odprt po dogovoru tudi izven odpiralnega časa.

Vstopnina:
študenti, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci  3 €,
organizirane skupine več kot deset oseb: študenti, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci  2,5 €.

Prost vstop: predšolski otroci invalidi, člani Slovenskega muzejskega društva, ICOM-a in drugih strokovnih društev, povezanih z muzejsko in dediščinsko dejavnostjo ter novinarji (z dokazili).

Cena delavnic: od 1,5 € do 5 €.

Na gradu deluje Muzej novejše zgodovine Slovenije, enota Brestanica.

Stalne razstave

 • Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg

  Z razstavo podrobno, skozi šest razbranih stavbnih faz, predstavljamo razvoj grajske stavbe, ki danes sodi v sam vrh tovrstne kulturne dediščine v našem prostoru in tudi širše. Predstavljeni pa so tudi posegi restavriranja delov grajske stavbe, s posebnim poudarkom na rekonstrukciji romanske kapele.

 • Trapisti v Rajhenburgu

  Menihi trapisti so bili lastniki gradu Rajhenburg in obsežnih posesti od leta 1881 do 1947. Na posavskem podeželju so še vedno prisotne in zaznavne njihove močne sledi. Pripravil: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Enota Brestanica.

 • Grajsko pohištvo 18. in 19. stoletja iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

  Na razstavi je predstavljeno izbrano pohištvo iz fondov narodnega muzeja Slovenije, ki prihaja iz grajskih ambientov. Pohištvo obiskovalcem poleg estetskega užitka ob pogledu na njegove prefinjene oblike spregovori tudi o svojih izdelovalcih, lastnikih in uporabnikih.

 • Slovenski izgnanci 1941 - 1945

  Na razstavi spoznavamo raznarodovalno politiko nemškega okupatorja v Slovenskem prostoru. Skozi življenske zgodbe so predstavljene usode izgnancev s celotnega slovenskega ozemlja. Pripravil: Muzej novejše zgodovine, Enota Brestanica.

 • Primož Kozmus, Odličja

  Na razstavi so predstavljena odličja z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev najboljšega slovenskega atleta ter enega najuspešnejših športnikov v zgodovini Slovenije.

Občasne razstave

 • Boštjan Pucelj, Kar vidiš, to dobiš (od 18. maja 2018)

  Boštjan Pucelj v štirih fotografskih projektih obravnava tematiko prostora kot geografskega, kulturno-družbenega in biološkega pojma. Fotografa pritegnejo manj atraktivni, celo anonimni prostori, ki jih s sistematičnim beleženjem, kartiranjem, pretvorbo iz dvodimenzionalnih kartografskih podatkov v tridimenzionalno razsežnost ter s pozornim opazovanjem sprememb skozi daljše časovno obdobje osmišlja in gledalca usmerja k ozaveščenemu dojemanju njegove okolice ter k spoznanju, da ima vsak prostor svojo veljavo in pomen.

 • Če bi Slovenija bila … (od 26. oktobra 2018)

  Projekt Če bi Slovenija bila… združuje sodobne slovenske avtorje, ki z medijem fotografije odgovarjajo na zastavljeni naslov in predstavljajo svoj pogled na državo in družbo. Francoski fotograf Klavdij Sluban, moderator in idejni vodja, je k sodelovanju povabil 20 fotografov, ki so med leti 2015 – 2017 razvijali svojo serijo fotografij. Vsaka serija ohranja, z drugačno vizualno estetiko, samostojnost znotraj celotnega projekta. Na Gradu Rajhenburg bo projekt doživel premierno predstavitev.

Pedagoški programi

 • Vodenje po gradu Rajhenburg

  Obiskovalci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja, z vodnikom se sprehodijo po celotnem gradu in slišijo zgodbe iz minulih stoletij. Ogled razstav o trapistih, izgnancih, grajskem pohištvu, Brestanici, arhitekturnem razvoju in prenovi.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Trapisti in čokolada na gradu Rajhenburg

  Na gradu Rajhenburg so menihi trapisti že pred koncem 19. stoletja začeli z industrijsko proizvodnjo čokolade. Na delavnici udeleženci spoznajo postopek priprave čokoladnih izdelkov ter si enega izmed njih tudi izdelajo.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Slovenski izgnanci 1941 - 1945

  Vodenju po razstavi sledi ogled filma, ki prikazuje usodo slovenskih izgnancev. Grad je Rajhenburg je bil največje preselitveno taborišče v Sloveniji. Na delavnici udeleženci izdelajo svetinjico z identifikacijsko številko, kakršno so spoznali na razstavi.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Zeliščni kruhek

  Udeleženci se sprehodijo po grajskem zeliščnem vrtu, kjer s čim več čutili spoznajo različna zelišča, nato v grajskih prostorih pripravijo svoj zeliščni kruhek.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3 |
 • Iskanje grajskega zaklada

  Udeleženci po gradu iščejo skrita sporočila in ob tem spoznavajo arhitekturo gradu in razstave v njem, na koncu pa jih najdena sporočila pripeljejo do skritega zaklada.

  | V/3+, OŠ/1 |
 • Kamen na kamen palača ali kako zraste grad

  Mladi raziskovalci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja. Na delavnici z lesenimi gradniki zgradijo različne stavbe: od preprostih hiš, pa do gradu.

  | V/3, OŠ/1, 2, 3 |
 • Mošnjiček za zelišča

  Udeleženci si ogledajo zeliščni vrt gradu, na delavnici pa ukrojijo, zašijejo in okrasijo vrečke za zelišča.

  | OŠ/2, 3, SŠ |
 • Arhitektura gradu Rajhenburg

  Udeleženci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja, na delavnici pa se osredotočijo na določene arhitekturnie člene in jih poustvarijo v izbrani likovni tehniki.

  | V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Rast naselij ob gradovih

  Udeleženci spoznajo grad in se seznanijo z rastjo naselja pod njim, na delavnici pa se seznanijo z urbanističnimi zakonitostmi vaškega, trškega in mestnega jedra ter jih uporabijo pri izdelavi maket.

  | OŠ/2, 3 |
foto: Helena Rožman
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole