Foto: Primož Hieng

Medobčinski muzej Kamnik Muzej

Foto: Primož Hieng
Odprto

TO ̶ SO: od 10. do 18. ure,
NE, PO in prazniki (razen izjem): zaprto  
 

Po predhodnem dogovoru je za najavljene skupine več kot deset oseb mogoč obisk izven urnika.

Vstopnina:
mladina: 2 € (z vodstvom 2,50 €)

Cena delavnic: 2 €
Učni listi: 1 €

Delavnice zunanjih izvajalcev: 5 €


Naslov

Muzejska pot 3,
1241 Kamnik

Telefonska številka

T: 01 831 76 62, 
po 15. uri in ob sobotah: 064 274 850

Informacije

Zora Torkar,
zora.torkar@guest.arnes.si

Stalne razstave

 • Odsevi kamniških tisočletij

  Pregled poselitve širšega območja Kamniškobistriške ravni od prazgodovine do 19. stoletja. Na razstavi so zanimivi interaktivni pedagoški kotički, ki obiskovalcu omogočajo stik s predmeti, ga vabijo, da tipa, boža, izkopava, tke, tiska, piše, riše, sestavlja, posluša idr.

 • Kamniško meščanstvo v 19. stoletju

  Kamniško meščanstvo se je tudi v 19. stoletju preživljalo z obrtjo in trgovino, v Novem trgu tudi s kmetijstvom. V Avstro–Ogrski je bil Kamnik poznan kot kopališki in zdraviliški kraj. Značilne meščanske hiše, so imele v pritličju prostore za opravljanje obrti in trgovine, v prvem nadstropju pa boljše sobe in kuhinjo za gospodarjevo družino. Leta 1888 je mesto dobilo vodovod, leta 1912 pa elektriko. Med “meščanske navade” je spadalo urejeno družinsko življenje, pomembne in častne vloge v kamniškem javnem življenju, družabno življenje, primerna oprema stanovanja, lepa obleka in boljša prehrana. Tako so že na zunaj kazali svoje “purgarstvo” v primerjavi z okoliškim, kmečkim prebivalstvom.

 • Thonetovo pohištvo

  Muzej hrani največjo zbirko upognjenega pohištva v Sloveniji; bilo je del meščanskih, kmečkih, gostilniških, kavarniških idr. notranjih prostorov. V tovarni Stol upognjeno pohištvo izdelujejo še dandanes.

 • Zgodbe v kamnu – lapidarij

  Epigrafski spomeniki, najdeni na območju Trojan, Mengša, Šentpavla segajo v obdobje antike. Iz srednjega in novega veka pa lahko izpostavimo relief z angelom grbonoscem, na katerem je upodobljen najstarejši grb mesta Kamnik s podobo sv. Marjete in je bil najden v obzidju mesta Kamnik.

 • Kašče iz Tuhinjske doline

  Muzej na prostem predstavlja štiri kašče - shrambe, sušilnico sadja, drobilko za sadje in vodnjak, leseno, s slamo krito arhitekturo, značilno za podeželska kmečka območja, predvsem Tuhinjsko dolino v 18. in 19. stoletju.

 • Na planicah luštno biti – življenje na kamniških planinah

  Na razstavi je prikazano življenje na kamniških planinah od prvih arheoloških najdb do danes. Velika planina je največja pašna planina na Slovenskem, ki je v veliki meri ohranila svojo prvobitnost in je še živa, saj jo vsako poletje poselijo pastirji z živino. Poleg ovalnih bajt, so za Veliko planino značilni trniči -  posebno oblikovani soljeni siri, ki ga izdelujejo še sedaj. Na planini rastejo tudi endemične rastlinske vrste. Razstava na interaktiven način prikazuje življenje planine skozi različne letne čase, kakor tudi  iz  preteklosti do sedanjosti.

Pedagoški programi

 • Strokovna vodstva

  Naši kustosi, ki so avtorji vseh (razen gostujočih) razstav, vas vodijo po razstaviščih vseh enot.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Ko nevidno oživi

  Arheologi raziskujejo ostanke, ki jih je za seboj pustil človek. Kdo so arheologi, kaj delajo, kako delajo, katera orodja uporabljajo, kaj najdejo? Vse to in še več boste izvedeli na delavnici, kjer izkopavamo v arheološkem peskovniku in prepoznavamo najdene predmete, jih očistimo, narišemo in opišemo.

  | V, OŠ |
 • Učne ure in delovni listi

  Prilagodimo se vašim željam, potrebam in učnemu programu, in sicer z učnimi urami in tudi delovnimi listi, ki jih pripravimo individualno.

  | OŠ, SŠ |
 • Muzejski poklici

  V muzeju so zaposleni kustosi, ki skrbijo za muzejske zbirke. Ta beseda izhaja iz latinskega jezika in pomeni čuvaj, varuh. Za vas smo pripravili posebne kovčke, s pomočjo katerih boste spoznali delo arheologa, umetnostnega zgodovinarja in restavratorja. V njih se skrivajo zanimivi pripomočki za delo ter veliko znanih in neznanih predmetov, ki jih morate opisati, narisati, izmeriti, sestaviti …

  | OŠ, SŠ |
 • Slikanje v tehniki majolike

  Poslikavanje majolik je bilo značilno za Kamnik. Tradicijo poslikav so v mesto prinesli Konški, jo nadaljevali Schnabli. Po propadu Eti Svit jo lahko opazujemo le še v muzejski delavnici z mojstrico go. Ireno Radej.

  | OŠ, SŠ |
 • Mamut – naš sosed iz ledene dobe

  Leta 1938 so v Nevljah pri Kamniku odkrili skoraj v celoti ohranjeno okostje ledenodobnega velikana – mamuta. Ogledali si bomo kosti pravega mamuta, potipali njegovo dlako. Na delavnici bomo izdelali mamuta po svoji domišljiji iz lepenke, volne in drugih recikliranih materialov ter barvic.

  | V, OŠ |
 • Od gline do kovine

  V prazgodovini je človek najprej udomačil živali, potem žita, šele nato si je izdelal prvi glineni lonec v katerem je kuhal hrano. Orodja in pripomočke je najprej naredil iz kamna, kosti ali lesa, šele precej kasneje iz kovin. Preizkusili bomo ročni mlin – žrmlje, za mletje žit, na statvah bomo tkali, z vejami si bomo zgradili steno hiše. Iz gline bomo na prazgodovinski način izdelali glineno posodico.

  | V, OŠ |
 • Tematski dnevi (tehniški in kulturni)

  Tematski dan zajema štiriurni program, ki poteka v naših enotah. Mogoče je kombinirati oglede vseh treh hiš z razstavišč našega muzeja. Program tematskega dne zajema: voden ogled zbirke, delovne in učne liste ali pa eno do dve delavnici oz. tematsko predavanje. Mogoče so vse kombinacije in individualne prilagoditve.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Na dvorišču rimske vile

  Ob Kamniško-Bistriški ravnini so bile v rimskem času posejane rimske vile rustike. Pojasnili vam bomo kaj je vila rustika, kje so bile najdene. Na risarski rekonstrukciji vile bomo  spoznali življenje različnih rimskih stanov, njihova oblačila, delo, rimske igre, hrano idr.  Izdelali si bomo lovorov venček iz papirja.

  | V, OŠ |
 • Vitezi in pomočniki

  Paži so bili mladi fantki, ki so se učili za viteza, pravemu vitezu pomagali  pri delih in kasneje tudi sami postali vitezi. Le kaj se je dogajalo na Malem in Starem gradu v srednjem veku? S slikarsko rekonstrukcijo spoznamo način življenja na Malem gradu, potežkamo vitezovo opremo, igramo se tako kot otroci na gradovih. Izdelamo si enostavno igračo.

  | V, OŠ |
 • Pastirc pa prau – juhej, juhej

  Nad Kamnikom leži ena najbolj prepoznavnih planin – Velika planina, kjer pastirji še pasejo živino čez poletje. Življenje in delo pastirjev otroci spoznajo tudi ob razstavi v muzeju: o posebnih lesenih bajtah, o čarobnih bitjih, potežkajo kravje zvonce, spoznajo pastirske igre in igrače, pa tudi trniče – spominke za dolino. S pomočjo kopij pisav za trniče otroci izdelujejo in oblikujejo trniče.

  | V, OŠ |
 • Kašča – srce vsake kmetije

  V muzeju na prostem so ohranjene različne kašče iz Tuhinjske doline. To so lesene hišice, krite s slamnato streho, v katerih so kmetje hranili žita in druge pridelke, manjše orodje, seno ipd. Po ogledu kašče, spoznavamo zelišča na bližnjem vrtičku, se lotimo preprostih vrtnih opravil, prepoznavamo različne vrste žita in iz njih ustvarimo žitno sliko.

  | V, OŠ |
 • Živ žav mestnega sejma

  S slikarsko rekonstrukcijo kamniški mestni živ žav v času sejma: kateri obrtniki in trgovci so bili na sejmu v drugi polovici 16. stoletja, otroške igre. Le kaj je prodajal trgovec na svoji mizi, kako je meril les s komolcem ali čevljem, ali so goljufali, kako so označili svojo obrt in še kaj. Izdelamo svoja obrtniška znamenja.

  | V, OŠ |
 • Mesto in meščani

  Spoznavamo življenje in delo meščanov konec 19. in v začetku 20. stoletja ter vpeljavo številnih novosti, kot so vožnja z kolesom in vlakom (vlak je v Kamnik pripeljal leta 1891), napeljava vodovoda 1888 in električne napeljave 1912. Nastale so prve tovarne. Kaj je to bonton? Kaj je to krinolina? Iz makete lahko sestaviš meščanski vili in vrtni paviljon in spoznaš najpomembnejše stavbe v mestu, ali pa s pomočjo pobarvanke oblečeš meščana in meščanko.

  | V, OŠ |
 • Barok – razkošje in blišč

  Barok imenujemo čas 17. in 18. stoletja, za katerega je bilo značilno razkošje tako v umetnosti kot v vsakdanjem življenju. Ali veste, da je grad Zaprice leta 1757 kupil Anton plemeniti Wiederkehr in ga popolnoma prenovil v baročnem stilu. Kakšne družabne igre so poznali tedaj otroci. Ali so otroci hodili v šolo? Le zakaj so moški in ženske, pa tudi otroci nosili lasulje. Ob poslušanju baročne glasbe lahko slikamo tihožitje ali izrezujemo silhuete.

  | V, OŠ |
 • Simboli mesta

  Kamnik kot srednjeveško mesto ima bogato zgodovino. Območje mesta, okolice in goratega zaledja je poseljeno od prazgodovine naprej. Na stalnih razstavah poiščemo značilnosti, tipike in unikate tega prostora, se o njih pogovorimo in jih opišemo. Posebej se dotaknemo kamniških legend. Kaj nam govorijo, kakšne junake ustvarjajo, koliko so stare, ali so resnične? Z gradu si ogledamo mesto Kamnik in poiščemo simbole in prepoznavne značilnosti mesta.

  | SŠ |
Foto: Anja Červek
Foto: Bojan Težak

Galerija Miha Maleš Muzej

Foto: Bojan Težak
Odprto

TO–SO: od 10. do 18. ure
NE, PO in prazniki (razen izjem): zaprto

Galerija Pogled – je del Galerije Miha Maleš in je odprta v istem času.

Vstopnina:
mladina: 2 € (z vodstvom 2,50 €)
Prost vstop: predšolski otroci.

Cena delavnic: 2 € 
Učni listi: 1 €

Delavnice zunanjih izvajalcev: 5 €

Naslov

Glavni trg 2,
1241 Kamnik

Telefonska številka

T: 01 839 75 04
F: 01 839 74 47

Stalne razstave

 • Miha Maleš – poetični slikar

  Miha Maleš je ena osrednjih, vsestranskih osebnosti slovenske likovne umetnosti. Bil je tudi velik zbiralec umetniških del, pobudnik in vodja umetniške skupine Četrta generacija, likovni organizator in publicist. In ker je bil izjemno likovno čuteč, kar lahko spremljamo skozi celotno njegovo ustvarjanje, je znal vsa ta področja tudi skladno povezovati. Mestu Kamnik je leta 1979 podaril več kot 2600 svojih del. Na stalni in občasnih razstavah predstavljamo njegova olja, grafike, slike, keramiko, dokumentarno fotografijo idr.

 • Jakob Savinšek – kipar

  V drugem nadstropju si lahko ogledate razstavo kipov, ki jih je galeriji podarila kiparjeva žena, slovenska igralka in pesnica Mila Kačič.

 • Kamniški in s Kamnikom povezani umetniki

  V drugem nadstropju galerije je urejena stalna razstava, ki odseva kamniško likovno zgodovino od 18. do 20. stoletja na področju kiparstva, slikarstva, arhitekture in fotografije. Razstavljena so dela: Maksa in Matije Koželja, Ivana Vavpotiča, Staneta Cudermana, Ferda Mayerja, Leona Homarja, Aladina Lanaca in Dušana Lipovca.

Pedagoški programi

 • Strokovna vodstva

  Naši kustosi, ki so avtorji vseh (razen gostujočih) razstav, vas vodijo po razstaviščih vseh enot.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Umetnostna abeceda

  Kaj je umetniško delo? Kdo je kipar, slikar, grafik? Kakšne so barve, motivi, umetnostne tehnike … Ob interaktivnem vodstvu - glej, čuti, raziskuj - bomo spoznavali likovno umetnost. Na ustvarjalnem delu delavnice bomo z lastno domišljijo dokončali umetnikova nedokončana dela.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Učne ure in delovni listi

  Prilagodimo se vašim željam, potrebam in učnemu programu, in sicer z učnimi urami pa tudi delovnimi listi, ki jih pripravimo individualno.

  | OŠ, SŠ |
 • Jaz, ti, on – portret

  Po stalnih razstavah bomo poiskali portrete kiparja Jakoba Savinška in slikarja Miha Maleša, nato pa bomo sami ustvarjali portret (trganka, izrezanka, risanje, različne tehnike).

  | V, OŠ, SŠ |
 • V daljni – krajina

  Zgodovina krajine sega v daljna obdobja; opazujemo in občudujemo naravo, mestne parke, obmorski vrvež, urbana okolja - vse to najde svojo podobo na podobah likovnih zapisov – krajin. Na stalni razstavi del Mihe Maleša poiščemo njegove krajine in nato ustvarimo krajino še sami (različne tehnike).

  | V, OŠ, SŠ |
 • Ekslibris – osebna oznaka za knjigo

  Ekslibris (latinsko: iz knjige) je grafična oznaka, s katero lahko lastnik označi svoje knjige. Večinoma je to majhna dekorativna ali umetniško zasnovana slika, ki je natisnjena na majhen papir ali karton in nalepljena na prvo stran v knjigi. Tudi Miha Maleš je naredil zase in za druge veliko ekslibrisov. Izdelaj si svojega (različne tehnike).

  | V, OŠ, SŠ |
Foto: Arhiv GMM
Foto: Bojan Težak

Rojstna hiša Rudolfa Maistra Muzej

Foto: Bojan Težak
Odprto

TO–SO od 10. do 18. ure,
NE, PO in prazniki (razen izjem): zaprto

Vstopnina:
mladina: 2,0 € (z vodstvom 2,50 €)
Prost vstop: predšolski otroci

Cena delavnic: 2 € 

 

Naslov

Šutna 23,
1241 Kamnik

Telefonska številka

T: 059 097 580
F: 01 839 74 47

Stalne razstave

 • Razstava o življenju in vlogi generala Rudolfa Maistra

  Slovenci smo ponosni na generala Rudolfa Maistra, ki se je rodil 29. 3. 1874 v Kamniku. Občina se je odločila prenoviti njegovo rojstno hišo, muzej pa je v njej uredil spominsko sobo. Maistra predstavljamo kot vojaka, borca, slikarja, pesnika in bibliofila skozi njegovo domoljubno vlogo v boju za severno mejo in vpliv na  zdajšnji čas.

Pedagoški programi

 • Strokovna vodstva

  Naši kustosi, ki so avtorji vseh (razen gostujočih) razstav, vas vodijo po razstaviščih vseh enot.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Iz zgodovine, ki mine

  Spoznavanje zgodovine o obdobju prve svetovne vojne, Maistru, pomembnih dogodkih v Mariboru. S pomočjo zemljevida in dodatnih rekvizitov v muzeju ter ob ogledu filma Od sanj do resničnosti ali povzetka iz serije o prvi svetovni vojni. Pogovor o nesmislu vojne, njenem preprečevanju, reševanju sporov po mirni poti. Na koncu skupno ali individualno oblikovanje peticije za mir.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Pišem pismo v daljni kraj

  Predstavitev razglednic iz obdobja prve svetovne vojne z značilnimi motivi, iz serije, imenovane Vojska v slikah. Učenci narišejo, izdelajo razglednico in jo pišejo npr. svojemu pradedu, prastricu na vzhodno bojišče v Galicijo ali na soško fronto. Učenci spoznajo umetnike, ki so ustvarjali v tem obdobju in o tem obdobju, tipično korespondenco, edino vez in uteho med vojakom na bojišču in njegovim domom. Kar je bila pogosta tudi pomembna vez med fronto in zaledjem.

  | v, OŠ, SŠ |
 • Maistrov vrtiljak in kviz o Maistru

  Ob posebni mizi – Maistrovem vrtiljaku spoznavamo podatke o njegovem rojstvu, selitvah, delovanju, poeziji, prozi in vojskovanju. Ena skupina sprašuje, druga pa odgovarja.

  | V, OŠ |
 • Jezičnice

  Predstavitev izbranega odlomka iz slovenske literature, povezane s prvo vojno: Prežihova romana Doberdob in Požganica, Knjiga o Malgaju ddr. Igorja Grdine, Maistrova pesniška zbirka Kitica mojih, dnevnik Andreja Zlobca V bojih za severno in južno mejo. Pogovor o vsebini izbranih odlomkov. Iskanje neznanih izrazov, arhaizmov, sinonimov, akronimov, metafor v tej literaturi. Skupno ustvarjanje vojaškega slovarja, ki ga učenci lahko odnesejo s seboj v šolo.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Lov na zaklad (geocaching)

  V rojstni hiši Rudolfa Maistra se skriva tudi poseben zaklad, ki sta ga postavila dva navdušena lovca na zaklade (geocacherja). Ob iskanju zaklada hkrati spoznate še Rudolfa Maistra in njegovo življenje

 • Učne ure in delovni listi

  Prilagodimo se vašim željam, potrebam in učnemu programu, in sicer z učnimi urami in tudi delovnimi listi, ki jih pripravimo individualno.

  | OŠ, SŠ |
Foto: Bojan Težak
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole