Medobčinski muzej Kamnik Muzej

Odprto

november–februar:
torek
petek: od 8. do 15. ure
sobotanedelja in prazniki: od 10. do 13. ure 
marec–oktober
torek
petek: od 8. do 14. ure in od 16. do 18. ure 
sobota: od 10. do 13. in  od 16. do 18. ure
nedelja in prazniki: od 10. do 13. ure,
1. 1., 1. 11. in 25. 12 zaprto.

Po predhodnem dogovoru je za najavljene skupine več kot deset oseb mogoč obisk  zunaj urnika.

Vstopnina: 1,5 € (z vodstvom 2 €).
Prost vstop: predšolski otroci.

Cena delavnic: 3 €,
z delovnim listom in vodenjem: 4 €,
glina in slikanje na majoliki: 5 €.

Cena učnih ur: od 0,5 € do 3,5 €.

Naslov

Muzejska pot 3,
1241 Kamnik

Telefonska številka

T: 01 831 76 62
F: 01 839 74 47

Informacije

Zora Torkar,
zora.torkar@guest.arnes.si

Stalne razstave

 • Odsevi kamniških tisočletij

  Pregled poselitve širšega območja Kamniškobistriške ravni od prazgodovine do 19. stoletja. Na razstavi so zanimivi intreraktivni pedagoški kotički, ki obiskovalcu omogočajo stik s predmeti, ga vabijo, da tipa, boža, izkopava, tke, tiska, piše, riše, sestavlja, posluša idr.

 • Mesto – podeželje

  Kamnik - Velika planina: Muzejska postavitev prikazuje kontrast med obema svetovoma v 20. stoletju skozi perspektivo in materialne ostanke kamniškega meščanstva in pastirske dediščine Velike planine. Gradivo z Velike planine je zapuščina arhitekta Vlasta Kopača. Tudi na tem delu stalne razstave sta dovoljena igra in risanje, dobimo recepte za peko in se naučimo lepega vedenja za jedilno mizo.

 • Thonetovo pohištvo

  Muzej hrani največjo zbirko upognjenega pohištva v Sloveniji; bilo je del meščanskih, kmečkih, gostilniških, kavarniških idr. notranjih prostorov. V tovarni Stol upognjeno pohištvo izdelujejo še dandanes.

 • Lapidarij

  Epigrafski spomeniki, najdeni na območju Trojan, Mengša, Šentpavla segajo v obdobje antike. Iz srednjega in novega veka pa lahko izpostavimo relief z angelom grbonoscem, na katerem je upodobljen najstarejši grb mesta Kamnik s podobo sv. Marjete in je bil najden v obzidju mesta Kamnik.

 • Kašče iz Tuhinjske doline

  Muzej na prostem predstavlja štiri kašče - shrambe, sušilnico sadja, drobilko za sadje in vodnjak, leseno, s slamo krito arhitekturo, značilno za podeželska kmečka območja, predvsem Tuhinjsko dolino v 18. in 19. stoletju.

Pedagoški programi

 • Strokovna vodstva

  Naši kustosi, ki so avtorji vseh (razen gostujočih) razstav, vas vodijo

  po razstaviščih vseh enot.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Muzejski abonma
  Sklop krajših, 30-minutnih obiskov na točno določeno temo znotraj učnega načrta. V kateri koli od naših enot po predhodnem dogovoru pripravimo specialistične kratke oglede in poglobljene razlage. Pogovarjamo se o določenem času in določeni temi, bodisi v prazgodovini, antiki, srednjem ali novem veku; spoznamo posebnosti mest, obrti in trgovine, kamniške idr. legende, življenje na gradovih ipd. | V, OŠ |
 • Učne ure in delovni listi
  Prilagodimo se vašim željam, potrebam in učnemu programu, in sicer z učnimi urami in tudi delovnimi listi, ki jih pripravimo individualno. | OŠ, SŠ |
 • Muzejski poklici
  V muzeju so zaposleni kustosi, ki skrbijo za muzejske zbirke. Ta beseda izhaja iz latinskega jezika in pomeni čuvaj, varuh. Za vas smo pripravili posebne kovčke, s pomočjo katerih boste spoznali delo arheologa, umetnostnega zgodovinarja in restavratorja. V njih se skrivajo zanimivi pripomočki za delo ter veliko znanih in neznanih predmetov, ki jih morate opisati, narisati, izmeriti, sestaviti … | V, OŠ, SŠ |
 • Slikanje v tehniki majolike
  Poslikavanje majolik je bilo značilno za Kamnik. Tradicijo poslikav so v mesto prinesli Konški, jo nadaljevali Schnabli. Po propadu Eti Svit jo lahko opazujemo le še v muzejski delavnici z mojstrico go. Ireno Radej. | V, OŠ |
 • Dotik gline
  Naučimo se, od kod je glina, kako jo pripraviti za lončarjenje, kako dolgi so procesi v naravi, naučimo se različnih tehnik izdelave glinenih posod in si jih izdelamo in okrasimo, na željo tudi na lončarskem kolesu. Sodeluje zunanja sodelavka, ga. Tatjana Hlačer. | V, OŠ |
 • Živeti v preteklosti
  Prazgodovina. Na ročnih žrmljah meljemo žito, na statvah se učimo tkanja, oblikujemo svojo glineno posodo in si izdelamo hišo s prepletom iz vej. Kako težko je šele prižgati ogenj brez vžigalic? Rimsko obdobje Spoznavamo Rim in rimsko kulturo, oblačimo se v oblačila Rimljanov in domačinov, hodimo v rimsko šolo, v kateri se učimo matematiko in latinščino ter pišemo na voščene tablice. Seveda se tudi igramo igre, kot so kocke in latrunculi. Izdelujemo sponke in/ali ogrlice, mozaik iz barvnih mozaičnih kock, lovorov venček, rimske sandale, amulete – bullae, lahko si naslikamo svojo fresko ipd. Vse to se dogaja na dvorišču rimske vile. Srednji vek Spoznavamo zgodnji srednji vek, čas ob koncu 13. in na začetku 14. stoletja, ko so na Malem gradu v Kamniku še živeli plemiči s svojimi družinami. Le kakšne igrače in igre so poznali otroci v srednjem veku? Ali so morali hoditi v šolo? Kako si postal vitez? In kako težka je viteška verižna srajca? Poleg oblačil in opreme si otroci izdelujejo svoje pečate, ščite, konje na palici, meče, nakit ipd. Novi vek Spoznavamo življenje trgovcev in obrtnikov v Kamniku v drugi polovici 16. stoletja: njihovo delo, obleko, živžav na mestnem sejmu, otroške igrače in igre. Ob igri Trgovec in kupec spoznamo različne merske enote, katere pridelke so takrat pridelovali, kako so goljufali in še kaj. Izdelujemo svoja obrtniška znamenja in izdelke lončarjev, ključavničarjev, kovačev ipd. | V, OŠ, SŠ |
 • Tematski dnevi (tehniški in kulturni)
  Tematski dan zajema štiriurni program, ki poteka v naših enotah. Mogoče je kombinirati oglede vseh treh hiš z razstavišč našega muzeja. Program tematskega dne zajema: voden ogled zbirke, delovne in učne liste ali pa eno do dve delavnici oz. tematsko predavanje. Mogoče so vse kombinacije in individualne prilagoditve. | V, OŠ, SŠ |

Galerija Miha Maleš Muzej

Odprto

TO–SO od 8. do 13. ure
in od 16. do 19. ure.

1,5 € (z vodstvom 2 €).
Prost vstop: predšolski otroci.

Cena delavnic: 3 €.

Cena učnih ur: od 0,5 € do 3,5 €.

Naslov

Glavni trg 2,
1241 Kamnik

Telefonska številka

T: 01 839 75 04
F: 01 839 74 47

Stalne razstave

 • Zbirka Miha Maleš

  je ena osrednjih vsestranskih osebnosti slovenske likovne umetnosti. Mestu Kamnik je leta 1979 podaril  več kot 2600 svojih del.  Na stalni in občasnih razstavah predstavljamo njegova olja, grafike, slike, keramiko, dokumentarno fotografijo idr. 

 • Kamniški in s Kamnikom povezani umetniki
  V drugem nadstropju galerije je urejena stalna razstava, ki odseva kamniško likovno zgodovino od 18. do 20. stoletja na področju kiparstva, slikarstva, arhitekture in fotografije. Razstavljena so dela: Maksa in Matije Koželja, Ivana Vavpotiča, Staneta Cudermana, Ferda Mayerja, Leona Homarja, Aladina Lanaca in Dušana Lipovca.
 • Jakob Savinšek – kipar
  V drugem nadstropju si lahko ogledate razstavo kipov, ki jih je galeriji podarila kiparjeva žena, slovenska igralka in pesnica Mila Kačič.

Pedagoški programi

 • Strokovna vodstva
  Naši kustosi, ki so avtorji vseh (razen gostujočih) razstav, vas vodijo po razstaviščih vseh enot. | V, OŠ, SŠ |
 • Muzejski/galerijski abonma
  Sklop krajših, 30-minutnih obiskov na točno določeno temo znotraj učnega načrta. V kateri koli od naših enot po predhodnem dogovoru pripravimo specialistične kratke oglede in poglobljene razlage. Pogovarjamo se o določenem času in določeni temi, učimo se umetnostno abecedo (tehnikah, umetnostnih obdobjih itn. – Glej-čuti-raziskuj). | V, OŠ, SŠ |
 • Učne ure in delovni listi
  Prilagodimo se vašim željam, potrebam in učnemu programu, in sicer z učnimi urami pa tudi delovnimi listi, ki jih pripravimo individualno. | OŠ, SŠ |
 • Portretiranje
  Portret je bil priljubljena oblika upodabljanja ljudi v časih pred izumom fotografije. Po kratki predstavitvi portreta skozi zgodovinska obdobja in po ogledu zbirke kiparja Jakoba Savinška upodobimo portretiranca (oblikovanje v glini, slikanje – različne tehnike). | V, OŠ, SŠ |

Rojstna hiša Rudolfa Maistra Muzej

Odprto

TO–SO od 10. do 18. ure,
prazniki zaprto.

Vstopnina: 1 € (z vodstvom 1,5 €).

Prost vstop: predšolski otroci.

Cena delavnic: 3 €.

Cena učnih ur: od 0,5 € do 3,5 €.

Naslov

Šutna 23,
1241 Kamnik

Telefonska številka

T: 059 097 580
F: 01 839 74 47

Stalne razstave

 • Razstava o življenju in vlogi generala Rudolfa Maistra

  Slovenci smo ponosni na generala Rudolfa Maistra, ki se je rodil 29. 3. 1874 v Kamniku. Občina se je odločila prenoviti njegovo rojstno hišo, muzej pa je v njej uredil spominsko sobo. Maistra predstavljamo kot vojaka, borca, slikarja, pesnika in bibliofila skozi njegovo domoljubno vlogo v boju za severno mejo in vpliv na  zdajšnji čas.

Pedagoški programi

 • Strokovna vodstva

  Naši kustosi, ki so avtorji vseh (razen gostujočih) razstav, vas vodijo po razstaviščih vseh enot.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Muzejski/galerijski abonma

  Sklop krajših, 30-minutnih obiskov na točno določeno temo znotraj učnega načrta. V kateri koli od naših enot po predhodnem dogovoru pripravimo specialistične kratke oglede in poglobljene razlage.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Učne ure in delovni listi

  Prilagodimo se vašim željam, potrebam in učnemu programu, in sicer z učnimi urami in tudi delovnimi listi, ki jih pripravimo individualno.

  | OŠ, SŠ |
 • Maistrov bralni kotiček

  Branje Maistrove poezije, spoznavanje njegovih romanov in drugih literarnih del.

  | OŠ, SŠ |
 • Maistrov vrtiljak in kviz o Maistru

  Ob posebni mizi – Maistrovem vrtiljaku spoznavamo podatke o njegovem rojstvu, selitvah, delovanju, poeziji, prozi in vojskovanju. Ena skupina sprašuje, druga pa odgovarja.

  | V, OŠ |
 • Lov na zaklad (geocaching)
  V rojstni hiši Rudolfa Maistra se skriva tudi poseben zaklad, ki sta ga postavila dva navdušena lovca na zaklade (geocacherja). Ob iskanju zaklada hkrati spoznate še Rudolfa Maistra in njegovo življenje
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole