foto: Jelena Justin

Gorenjski muzej Muzej

foto: Jelena Justin
Odprto

TO–NE  od 10. do 18. ure.

Vstopnina: za vsako razstavo1,5 €/učenca, dijaka, študenta (če  je več kot deset oseb), v ceno je vključeno vodstvo oz. učna ura,  kombinirani programi 2–8 €.

Cena delavnice: 2 €.

Cena učne ure: 1,5 € + didaktična mapa 1 €.

Naslov

Tomšičeva ulica 42, 4000 Kranj

Telefonska številka

04/ 201 39 50

 

Stalne razstave

 • Dr. France Prešeren – življenje in delo
 • Ljudska umetnost na Gorenjskem
 • Železna nit
 • Prelepa Gorenjska

Pedagoški programi

 • Kulturni dan s Prešernom

  Kulturni dan, posvečen Prešernu, vključuje vodeni ogled Prešernove hiše z reševanjem delovnih listov, delavnico pisanje pisem s peresi, vodeni ogled Prešernovega groba, učno uro na razstavi Prelepa Gorenjska. Lahko se odločate le za posamezne vsebine

  | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Moj prvi obisk muzeja

  Učna urica je namenjena najmlajšim kot uvod v razumevanje, kaj sploh je muzej. Pokukamo tudi v zakulisje delovanja, konservatorsko delavnico, fototeko ... Dodana je obsežna delovna mapa.

   

  | V/4+, OŠ/1 |
 • Delavnica Pokukajmo v babičino skrinjo
  S pomočjo igre učenci spoznajo izjemno zbirko poslikanih kmečkih skrinj. Na že pripravljene modele naslikajo vzorce in sestavijo skrinje iz kartona. V šoli lahko iz izdelkov postavite zanimivo razstavo. | OŠ/1 |
 • Vrnitev v kameno dobo
  Po ogledu arheološke razstave Železna nit se učenci mlajši kameni dobi približajo s praktičnim delom na delavnici, ki obsega: šivanje oblačil iz kože, mletje pšenice z žrmljami, izdelavo orodja, netenje ognja, oblikovanje gline … | OŠ/2, 3 |
 • Pisanje pisem s peresi iz Prešernovega časa
  Z gosjimi peresi po vzoru Prešernovega pisma staršem učenci napišejo kratko pismo. Spoznajo različne pisave in tehnike pisanja skozi zgodovino, seznanijo se s pomenom lepopisja v preteklosti. | OŠ/2, 3 |
 • Fotografski tehniško-kulturni dan
  Ogled razstave o Janezu Puharju, izumitelju fotografije na steklo in delavnica klasičnega razvijanja fotografij. Sledi delavnica uokvirjanja slik s spoznavanjem možnosti oblikovanja. Zaradi dela v temnici do trideset učencev na dan. | OŠ/3, SŠ |
 • Učne ure
  Za posamezne stopnje OŠ in SŠ po vseh stalnih in občasnih razstavah. Učne ure so usklajene z učnimi načrti pri predmetih spoznavanje družbe, zgodovina, slovenščina, likovni pouk. | OŠ/1, 2, 3, SŠ |
 • Kako so včasih živeli
  Vodeni ogled muzeja z reševanjem delovnih listov in igranje starih otroških iger (orehe zbijat, gumbe talat, hodulje, rihterja bit, koza klamf ...) . Spoznamo način življenja v preteklosti, primerjamo življenje nekoč in danes. | OŠ/1, 2, 3 |
foto: Magda Zore

Muzej Tomaža Godca Muzej

Odprto

Odprto: jan., feb., nov., dec. PE-NE od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure, mar.-okt.  TO-NE od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure, 1.1., 1.5., 1.11., Božič in Velika noč zaprto.

Vstopnina: otroci 2,5 € , skupina -10%.

Naslov

 Zoisova 15, 4264 Bohinjska Bistrica

Telefonska številka

 04/ 577 01 42, 041/ 864 726

E-poštni naslov

Stalne razstave

 • Zgodovina Bohinja
 • Bohinjci in usnje
  Usnjarska zbirka-postavljena v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije.

Muzej bivalne kulturne Oplenova hiša

Naslov

Studor 16, 4267 Srednja vas v Bohinju

Informacije

Barbara Resman, 051 723 640, 05922 6774

Planšarski muzej

Odprto

Odprto: TO–NED od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure, julij, avgust od 11. do 19. ure, od 25. oktobra do 25. decembra zaprto. Po dogovoru lahko tudi  zunaj delovnega časa.

Naslov

Stara Fužina 181, 4265 Bohinjsko Jezero

Telefonska številka

04/ 577 01 56, 041 864 726

Informacije

Anja Poštrak, anja.postrak@gorenjski-muzej.si
Mojca Taler, 04/ 577 01 56

Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole