foto: arhiv FV

Festival - Galerija Velenje Galerija

foto: arhiv FV
Odprto

TO, SR, PE od 10. do 18. ure,
ČE od 10. do 20. ure,
SO od 10. do 13. ure,
PO, NE in prazniki zaprto.

Vstopnina: prost vstop.

Cena delavnic:  od brezplačne do 3 €.

Naslov

Titov trg 5,
3320 Velenje

Telefonska številka

03 / 828 00 10

Stalne razstave

 • Zbirka slovenske sodobne umetnost - Gorenje

  Velenjski grad, Ljubljanska 54, Velenje.

  Stalna zbirka se je od nakupa prvih umetniških del leta 1971 sistematično dopolnjevala. Zaradi dopolnjevanja je bila zbirka večkrat preoblikovana, leta 2004 pa je bila tudi prenovljena. S spremenjenim in razširjenim konceptom je dobila ime po donatorju prvih del - Zbirka slovenske sodobne umetnosti Gorenje. Galerija Velenje še vedno zbirko dopolnjuje in občasno spreminja v postavitvi. Vsebuje predvsem dela sodobnega  slovenskega slikarstva in kiparstva in je postavljena v štirih zaporednih prostorih.

 • Majda Kurnik (1920 - 1967)

  Velenjski grad, Ljubljanska 54, Velenje

  Ob stoletnici rojstva se je Velenje rojakinji Majdi Kurnik poklonilo s postavitvijo stalne zbirke njenih del. Na stalni razstavi je predstavljen izbor najbolj reprezentančnih del – od olj, gvašev, slik na steklu, risb in skicirk do dokumentarnega gradiva iz zapuščine v klasični, multimedijski in ambientalni postavitvi z muzejskimi predmeti Muzeja Velenje.

Občasne razstave

 • Program občasnih razstav

  Program občasnih razstav v  Galeriji Velenje je oblikovan na  predstavitvi sodobnih slovenskih likovnih ustvarjalcev in približevanju sodobne likovne umetnosti vsem starostnim strukturam prebivalcev Velenja.

Pedagoški programi

 • Prvi galerijski koraki

  Ob obisku se otroci seznanijo z galerijsko ustanovo, njenim poslanstvom, delom, zbirkami in poklici. Skupno obnovimo načela kulturnega obnašanja in pokukamo v raznolikost vizualne umetnosti. V obisk lahko vključimo tudi ogled depoja, kjer otrokom predstavimo, kako varujemo kulturno dediščino. Pridobljeno znanje lahko po predhodnem dogovoru utrdimo z ustvarjalno delavnico, kjer izdelamo prav posebno knjigo malih umetnikov.

  | V/3+, OŠ1, 2, 3 |
 • Vrtec na obisku

  Otroci si ogledajo tekočo razstavo, kjer ob aktivnem pogovoru spoznamo aktualnega umetnika ter osnovne likovne pojme njegovega umetniškega ustvarjanja. Vodenje temelji na načelih aktivne izkušnje otroka ter povezavi z drugimi predmetnimi področji in vsakdanjim življenjem. Svojo pridobljeno znanje in kritično razmišljanje o razstavi nato izrazijo ob njihovi starosti prilagojeni ustvarjalni delavnici. Ustvarjena dela razstavimo na steni naše galerije za najmlajše – v Ku-ku galeriji.

  | V/3+ |
 • Učne ure po galerijsko

  Vsem učiteljem želimo omogočiti skupno načrtovanje učnih ur likovne vzgoje v galerijskih prostorih. Vsebino pripravimo in prilagodimo tako, da ustreza obravnavanemu delu učnega načrta. Učenci se seznanijo z novimi likovnimi pojmi. Po predhodnem dogovoru z učiteljem pripravimo ogled likovnih del iz našega slikarskega, grafičnega in kiparskega depoja ali aktualne razstave. Sledi ustvarjalni del, ki v galerijskem prostoru ponudi drugačne likovne pristope.

  | OŠ, SŠ |
 • Kulturni dan v Galeriji

  Namen kulturnega dneva v Galeriji Velenje je ponuditi prostor, kjer bodo učenci izbrano temo raziskovali s pomočjo čutil, igre in različnih interaktivnih pristopov. Obenem bi poiskali ključne povezave med umetnostjo, kreativnimi novimi tehnologijami in medpredmetnim povezovanjem. Vsebina kulturnega dne je prilagojena izbrani starostni stopnji učenca.

 • Lov za spomeniki

  Program je namenjen medpredmetnemu povezovanju umetnosti, zgodovine, družbe, likovnega snovanja in umetnostne zgodovine. Vključuje:

  -           interaktivni ogled desetih javnih spomenikov v središču mesta,

  -           ogled sodobnih javnih spomenikov po svetu preko AV pripomočkov in

  -           individualno zasnovo novega javnega spomenika mestu Velenje (skica z maketo).

 • Slikarski urok Majde Kurnik

  Program je zasnovan po stalni razstavi slovensko-srbske slikarke Majde Kurnik.  Učenci na Velenjskem gradu s pomočjo različnih interaktivnih pristopov podrobneje spoznajo življenje in dela predstavljene umetnice. Sledi sprehod do galerije, kjer bomo s pomočjo medpredmetnega povezovanja bomo njen umetniški opus povezali z aktualno problematiko begunstva ali raziskovanjem figuralike v risbi in sliki.

 • Kulturni na kvadrat

  Program je zasnovan na podlagi medpredmetnega povezovanja s slovenščino in zgodovino. Učenci ob uvodni motivaciji poglobljeno spoznajo izbrano tematiko in jo v ustvarjalnem delu kreativno predstavijo. Dela lahko po predhodnem dogovoru služijo tudi kot dodatno pedagoško pomagalo pri osvajanju znanja slovenske književnosti v šoli.

  | OŠ, SŠ |
 • Voden ogled aktualne razstave

  Voden ogled je vezan na redni razstavni program, ki je oblikovan tako, da predstavi sodobne slovenske likovne ustvarjalce. Poudarek vodenja namenimo aktivnemu spodbujanju kritičnega razmišljanja o postavitvah in pogovoru o aktualnih likovnih temah. Vodstva so prilagojena starostni stopnji otrok.

  | OŠ, SŠ |
 • Na Velenjskem gradu

  Z učenci se sprehodimo do Velenjskega gradu, kjer sledi ogled stalne zbirke Slovenske sodobne umetnosti, ki sistematično nastaja že od leta 1978. Razstavljena so izbrana dela avtorjev od impresionizma do sodobnega časa. Ogled temelji na aktivnem vključevanju otrok v raziskovanje umetnosti. Po dogovoru z učitelji sledi tudi ustvarjalna delavnica na izbrano likovno temo.

  | OŠ, SŠ |
 • Začutimo umetnost

  Program je namenjen obiskovalcem s posebnimi potrebami in obsega voden ogled aktualne razstave ter ustvarjalno delavnico na določeno temo. Zasnovan je na principu senzorične ali čutne umetnosti, kar pomeni, da so tako delavnice kot tudi vodenje prilagojeni potrebam ciljne skupine.

  | OPP |
foto: arhiv FV
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole