foto: arhiv ustanove

Dvorec Strmol Muzej

foto: arhiv ustanove
Odprto

Od aprila do oktobra TO–NE od 10. do 18. ure,
po dogovoru zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: 3 € osnovnošolci,  3,5 € dijaki, študenti.
Popust za skupine več kot dvajset oseb.

Prost vstop: ob napovedanih dnevih in javnih prireditvah.

Cena delavnic: od 4,4 € do 10 €.

Cena učnih ur: od 4,3 € do 10,9 € .

Naslov

Pot k ribniku 3, 3252 Rogatec

E-poštni naslov

info@rogatec.si

Stalne razstave

 • Rekonstrukcije

  Kot stalne razstave so rekonstruirane: grajska sprejemnica z delovnim kabinetom (baročni bivalni ambient), grajska kapela z baročnimi freskami, dve slavnostni dvorani s klasicistično poslikavo, črna kuhinja v nekdanjem srednjeveškem stolpu.

  Renesančno stavbno tkivo z ohranjeno tlorisno zasnovo in obočnimi sistemi ter močan vpliv baroka, ki mu je dal bogato notranjščino in privlačno poslikavo fasad, ga uvrščajo med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem.

 • Razstava sodobne evropske likovne umetnosti

Občasne razstave

 • Občasne muzejske ter likovne razstave

Pedagoški programi

 • Moj dedek rokodelec

  Doživljajske rokodelske delavnice  in ogled dvorca Strmol

   Udeleženci v treh manjših skupinah izmenično (3 x 30 min.)  obiskujejo tri izbrane delavnice in po navodilih mentorja izvajajo posamezne delovne postopke: spoznajo osnovno tehniko in materiale in oblikujejo preprost izdelek, ki si ga odnesejo domov. Z vsebinskimi in metodičnimi prilagoditvami je program primeren za vse starostne skupine. Program poteka v Rokodelskem centru Rogatec na dvorcu Strmol. Sledi ogled dvorca z vodenjem.

   Na izbiro so: oblikovanje gline ali stekla, ročno tkanje, pletenje iz šibja ali ličja.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Med plemiči in kmeti

  Je program sestavljen iz programov »Žulike moje babice« in »Življenje na gradu« (glej opisa programov). Med ogledi Muzeja na prostem in dvorca Strmol s pomočjo pogovora in primerjav spoznavamo ljudsko in grajsko stavbarstvo, ter bivalno kulturo obeh. Privlačno ponazoritev ponuja Kuharca, razstava Pokrajinskega muzeja Celje, ki je postavljena v nenavadnem razstavnem prostoru – na podstrešju dvorca. V delavnicah obiskovalci sami odkrivajo in doživljajo svojo lastno izkušnjo dediščine. V konjušnici se preizkusijo v ježi pod nadzorom usposobljenega mentorja.

  | V, OŠ, SŠ |
 • Rokodelske delavnice kot tehniški dan

  Obiskovalci v manjših skupinah izmenično obiskujejo dve izbrani rokodelski delavnici. Na voljo so: lončarska delavnica - oblikovanje skledice na vretenu / tkalska delavnica - tkanje zapestnice na tkalskem glavniku / pletenje iz šibja - izdelava koška iz šibja / polstenje - izdelava etuija za mobilni telefon. Lokacija: Rokodelski center Rogatec na dvorcu Strmol. Sledi tematski ogled muzeja ali dvorca.

  | OŠ/3, SŠ |
 • Tudi jaz sem umetnik – Naslikam si fresko!

  Po vodenem ogledu dvorca Strmol program poteka v dveh skupinah izmenično: rešujejo učni list in v umetniški delavnici s slikanjem na sveži mavec naredijo lastno majhno fresko, ki jo kot spominek odnesejo domov

  | OŠ/2 |
 • Življenje na gradu

  Učenci dopolnijo svoje znanje o življenju na gradu s pomočjo razgovora in konkretnega vodenja po Dvorcu Strmol. Na koncu ogleda rešijo učne liste.

  | OŠ/2, 3 |
 • Zgodovinska evropska dvojka

  Gledališki prizor domišljijskega srečanja matere in sina, Marije Terezije in Jožefa II. v letu 1775 na dvorcu Strmol v Rogatcu.
  Mini gledališka predstava s hudomušnimi zapleti in dvogovori posreduje gledalcu osnovna zgodovinska dejstva in pomaga osvetliti pogled na družbena razmerja v času razsvetljenega absolutizma, ki je vplival tudi na življenje v takratnih slovenskih deželah. Primerno za osmošolce in dijake. Skupinski kviz po predstavi omogoča zabaven preizkus znanja.

  | OŠ, SŠ |
foto: arhiv ustanove
Primernosti pedagoških programov - okrajšave:

| V | vrtec

| V/3+ | primerno za otroke od treh let naprej

| OŠ/ 1, 2, 3 | primerno za vsa osnovnošolska triletja

| OŠ/ 6.-7. razred | primerno za šesti in sedmi razred (vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih)

| SŠ | srednje šole